2050 yılı Dünya İnanç Projeksiyonu: Ateistler azalacak, Müslümanlar artacak!

Pew Araştırma Merkezinin raporuna göre, 2050 yılına gelindiğinde, Ateizm oran olarak gerileyecek, Müslümanlık ise Hristiyanlığa yetişecek. Araştırma direktörü Alan Cooperman, Hristiyanlıktan yedi yüzyıl sonra ortaya çıkan İslamiyet’in, 2050 yılında Hristiyanlığa yetişeceğini, 2070 yılında ise geçeceğinin tahmin edildiğini bildirmiştir. Bunun temel nedeni doğum oranı, Ateistler, Müslümanlara ve Hristiyanlara göre daha az çocuk sahibi oluyorlar. Hristiyanlık & İslamiyet Şu…