Anatomi ve fizyoloji arasında ne fark vardır?

Anatomi ve fizyoloji birbiri ile ilişkili iki disiplinidir. Birçok üniversitede iki disiplin birlikte öğretildiği için sıklıkla birbirine karıştırılır. En basit şekilde ifade temek istersek, anatominin vücudun yapısal özelliklerini, fizyolojinin ise vücudun fonksiyonel özelliklerini incelediğini söyleyebiliriz. Anatomi morfolojinin bir alt dalıdır. Morfolojinin alanı organizmanın hem iç hem dış formunu (örneğin, şekil, boyut ve örüntü) ve bu formu oluşturan yapıları…