İnsan Vücudunun İşlevini Yitirmiş 6 Bölümü!

Evrim süreci, değişen çevre şartlarının etkisi ile vücudumuzun bazı bölümlerinin işlevini yitirmesine neden olmuştur. Hemen hemen her canlı türünde, körelmiş organ yapılarına rastlamak mümkündür. Evrim süreci boyunca, vücudumuzun bazı bölümleri gelişerek, yeni organların ortaya çıkmasına neden olurken, bazı bölümleri de bu güçlü doğal mekanizma sonucunda, körelmiş veya kaybolmuştur. Vücudumuzda işlevini kaybetmiş olmasına karşın, halen varlığını sürdüren bölümler vardır. İnsan Vücudunun…