1776 yılının temmuz ayında bir araya gelen koloni delegeleri, Amerika Bağımsızlık Bildirgesi’ni kaleme alıp imzalar ve Britanya İmparatorluğu’ndan ayrılmak istediklerini deklare ederler. Kuşkusuz bu gelişmenin hemen ardından çatışmalar başlar. Kıta Ordusu ve General George Washington için yıl sonuna kadar işler hiç iyi gitmez. George Washington ve ordusu, New York’taki yerlerini terk ederek New Jersey’e çekilmek zorunda kalırlar. Daha da kötüsü Washington’un bilgi toplamakla görevlendirdiği casus, İngilizler tarafından yakalanır ve ihanet suçu işlediği gerekçesi ile asılır.

İçinde bulunduğu zor durumla mücadele etmek için yegâne bilgi kaynağını da kaybetmiş olan Washington bilgi toplamak için birkaç farklı grup örgütler. Bu gruplar, sivillerin askerlerden daha az dikkat çekeceği teorisiyle hareket etmektedir. Ancak 1778 yılına kadar New York’ta olup bitenleri öğrenmesini sağlayacak bir teşkilat kurulamaz.

İşte Culper Ring, bu zaruretler sebebi ile doğmuştur. Washington’un askeri istihbarat direktörü Benjamin Tallmadge, memleketinden birkaç arkadaşını istihbarat grubunda işe almayı başarır. Gruba dahil olanlar, casus ağına başka insanlar kazandırır. Birlikte çalışıp hayatlarını riske atmamak için son derece karmaşık bir sistem kurarlar.

Benjamin Tallmadge

Culper Ring’in En Önemli Üyeleri

Benjamin Tallmadge, Washington’un ordusunda genç, cesur bir askeri istihbarat müdürüydü. Tallmadge, memleketinden bazı arkadaşları ile bir dizi yazışmayla işe başladı. Tallmadge, Washington’un kampına gizli bir şekilde bilgi aktarmanın ince yollarını bulmuş, Amerika’nın en yüksek rütbeli ajanı olmuştur.

Çiftçi Abraham Woodhull, mal teslim etmek için Manhattan’a düzenli geziler yaptı ve kız kardeşi Mary Underhill ve kocası Amos tarafından yönetilen bir pansiyonda kaldı. Pansiyon, bir çok İngiliz subayının ikametgahıydı. Bu sayede Woodhull ve Underhills, askeri harekatlar ve tedarik zincirleri hakkında önemli bilgiler elde ettiler.

Robert Townsend hem gazeteci hem de tüccardı ve İngiliz askerleri arasında popüler olan bir kahvehanenin sahibiydi. Burası bilgi toplamak için son derece avantajlı bir mekandı.

Caleb Brewster, diğer ajanların topladıkları bilgilerin ulaştırılmasından sorumluydu. Kamufle olarak seyahat edebilmek için balina avcılığı yapan gemileri kullandı.

Austin Roe, devrim sırasında tüccar olarak kamufle oldu, at sırtında sürekli yolculuk yaparak Culper Ring’e bilgi taşıdı.

Ajan 355, orijinal casus ağının bilinen tek kadın üyesidir. Ancak tarihçiler onun kim olduğunu kesin olarak belirleyemediler. 1778 yılında tutuklanan yargıç Selah Strong’un karısı Anna Strong, olduğu iddia edildi. Ancak konu ile ilgili bilinenler, Ajan 355’in Anna Strong olma ihtimalinden çok New York’ta yaşayan sadık bir aileye mensup bir kadın olduğunu göstermektedir.

En Önemli Faaliyetler

  • Tallmadge, kodlu mesaj yöntemi geliştirmiş ve bu sayede herhangi bir yazışma ele geçirilse bile içeriğinin anlaşılmasını önlemenin yolunu bulmuştu. İsimler ve yerler için rakamlar kullanılmıştır. Bu sayede hem mesaj hızla yazılabiliyor hem de kolaylıkla deşifre edilebiliyordu.
  • Cupler Ring üyeleri, Washington tarafından sağlanan görünmez mürekkep kullanmıştır. Bu yöntemle kaç mesaj yazıldığı bilinmese de önemli bir sayı olduğu tahmin edilmektedir.
  • Tallmadge, Culper Ring üyelerinin takma isimler kullanması konusunda ısrarcı olmuştur. Gizlilik öylesine önemsenmiştir ki Washington’un kendisi bile bazı ajanlarının gerçek kimliklerini bilmiyordu.
  • Culper Ring ajanları 1780’de, General Henry Clinton yönetimindeki İngiliz birliklerinin Rhode adasına gelmek üzere olduklarını öğrendiler. Eğer İngilizler planladıkları gibi gelmiş olsalardı, kendilerini bekleyen Washington’un Fransız müttefikleri ile karşılaşacaklardı. İngilizler, hazırlıklar nedeniyle Rhode Adası’na girmeye cesaret edemediler.
  • Belki de Culper Ring’in en önemli başarısı, İngilizlerin sahte para basma planını öğrenmek olmuştur. Eğer bu plan öğrenilmemiş ve önlenememiş olsaydı hem halkın güveni sarsılacak hem de bağımsızlık mücadelesinin ekonomik olanakları büyük ölçüde azalacaktı.
  • Bir diğer önemli başarı ise Amerika ordusu komutanlarından biri olan Benedict Arnold’un, İngilizlerle gizli bir anlaşma yaptığını ve West Point’teki Amerikan kalesini İngilizlere teslim etmeyi planladığının keşfedilmesi olmuştur. İngiliz ajanı, Culper Ring tarafından deşifre edilmesiyle Arnold yakalanmış ve asılmıştır.

Amerika’nın bağımsızlığını kazanmasında çok önemli bir rol üstlenmiş olan Culper Ring’in üyelerinin birçoğu Amerikan Devrimi’nin sona ermesinden normal hayatlarına geri dönmüşlerdir.

Kaynaklar:

Benzer Kanıtlar