Doğruyu söylemek gerekirse gezegenimizdeki felaketlerin birçoğuna bizzat kendimiz neden oluyoruz. Savaşlar, salgınlar, seller vb. Ancak öte yandan insanoğlu elektriği, interneti ve aşıyı geliştirdi; uzayla ilgili pek çok keşif yaptı. Medeniyetimizin ilerlemesi ile ilgili bir değerlendirme yapmaya kalktığımızda bu iki unsuru yani bilimsel ilerlemeyle insanın neden olduğu yıkıcı unsurları birlikte ele almaya çalışırız. Ancak bu çaba, değerlendirmeyi karmaşıklaştırır. Rus fizikçi Nicolai Kardashev, medeniyetlerin ilerleme düzeylerini kategorize edip ölçeklendirmede bu karmaşayı aşacak net bir ölçüt kullanmıştır. Bu ölçüt, medeniyetin kullandığı enerji miktarıdır. Buna göre; bir medeniyetin sahip olduğu teknoloji ne kadar gelişmişse o kadar çok enerji kullanabilir. Enerji kullanımının artması teknolojinin gelişimine; teknolojinin gelişimi de enerji kullanma miktarının artmasına neden olur.

Nicolai Kardashev

İşte Orijinal Kardashev Ölçeği!

1964 yılında yayınlanan “Dünya Dışı Medeniyetlerin Bilgi Aktarımı” başlıklı makalesinde Nicolai Kardashev, enerjiyi kullanma yeteneklerine dayanan sınıflandırılmasını üç aşamalı bir sistem olarak kurgulamıştır.

Tip 1

Bu medeniyetin ilk aşamasıdır. Dünya için bu değer kabaca 7X1017 watt’a karşılık gelir. Şu anda 4X1012 watt enerji kullanılmaktadır. Yani Kardashev skalasına göre medeniyetimiz, henüz birinci aşamaya bile varamamıştır. Bazı bilim insanları, teknolojinin gelişim hızına bakarak, bu aşamaya birkaç yüzyıl içinde ulaşacağımıza inanıyor. Bu seviyeye ulaşıldığında, medeniyetimizin gezegenimizdeki enerji kaynaklarının ustaca kullanması ve bunun yanı sıra Güneş’in enerjisini toplayıp depolayabilme imkanına kavuşmuş olması beklenmektedir. Bu aşamada, gezegenin tüm doğal güçleri medeniyet tarafından kontrol edilecektir. Doğal güçler derken kast edilen, depremler, hava olayları, volkanlar vb.’dir. Bu türden kabiliyetlerin geliştirilmesi günümüz perspektifi ile imkânsız gibi görünse de Kardashev Ölçeği’nin diğer seviyeleri ile karşılaştırıldığında bu yetenekler ilkel yetenekler sayılır.

Tip 2

Tip 2 seviyesindeki medeniyet, kendi yıldızı tarafından yayılan tüm enerjiyi kullanabilen ileri bir teknolojiye sahiptir. Bu aşamadaki bir medeniyetin bir Dyson Küresi kurma yeteneğine sahip olması beklenir. Bu cihaz teorik olarak, yıldızının tüm enerji çıktısını toplama daha sonra kullanılmak üzere depolayarak gezegene aktaracaktır. Kardashev Ölçeği’nin ilkinci aşamasında medeniyetin 4×1026 watt enerji kullacağı öngörülmektedir.

Temsili Dyson Küresi

Tip 2 medeniyet seviyesine geçilmesi demek bilinen hiçbir gücün medeniyeti yok edemeyeceği anlamına gelir. Eğer insanlık bu seviyeye ulaşana kadar hayatta kalmayı becerirse dev bir uzay cisminin Dünya’ya çarpma ihtimali doğduğunda medeniyet bunu önleme imkanına da sahip olacaktır. Bunun için Dünya’nın konumunu değiştirme ya da yaklaşmakta olan cismi buharlaştırma gibi bilim kurgu edebiyatında rastlanacak türden önlemler alabilecek yetkinliğe ulaşılmış olacaktır.

Tip 3

En gelişmiş medeniyet seviyesi Tip 3’tür. Buna Galaktik Medeniyet de denir. Bu düzeydeki medeniyet galaksisinin tüm enerjisini kullanabilme kabiliyetine sahiptir. Bu seviye kabaca Tip 2 seviyesinin 10 milyar katına ulaşılması anlamına gelir. Kardashev, böyle bir medeniyetin galaksinin parlaklığıyla karşılaştırılabilir miktarda güce erişimi olacağını; Samanyolu örnek olarak alınırsa 4X1037 watt enerji kullanacağını öngörmüştür.

İnsanoğlu bu medeniyet seviyesine erişecek kadar uzun yaşamayı başarırsa Galaksiyi sömürgeleştirecek ve yüzbinlerce yıldızın enerjisini kullanabilecek ve sayısız gezegeni ele geçirmiş olacaktır. Bu seviye hem biyolojik hem de mekanik açıdan yüzbinlerce yıllık evrim anlamına gelir. Bu aşamada insanoğlunun tamamen biyolojik bir varlık olmaktan çıkacağı, sibernetik olarak tanımlanan yarı biyolojik yarı robotik canlılar olacağı düşünülmektedir. Belki de bu aşamada kendi kendini kopyalayabilen robot koloniler geliştirmiş ve nüfusumuzu milyonlarca kat artırma imkanına da kavuşmuş olacağız.

Tip 0 ve Tip 4

Kardashev’in ölçeklendirmesi, Tip 1 ila Tip 3 aralığı ile sınırlı kalmış olsa da bu skalaya Tip 0’ın ve Tip 4’ün ilave edilmesi gerektiğini düşünenler olmuştur. Tip 1’in öncesine Tip 0 ya da “Alt Evren Kültürü” adı verilir. Bu seviyede enerji kaynakları medeniyetin yaşadığı gezegenin kaynakları ile sınırlıdır. Carl Sagan, Michio Kaku, Robert Zubrin gibi bilim insanları ise Kardashev’in skalasına Tip 4 seviyesini eklemişlerdir. Tip 4 ise tüm evrenin enerjisini kullanabilen bir medeniyet anlamına gelmektedir.

İnsan Medeniyetinin Mevcut Durumu

Gördüğünüz gibi bunca övündüğümüz teknolojimize karşın Kardashev’in skalasının ilk aşamasına varamamış durumdayız. Fütürist Michio Kaku’a göre, Tip 1’e birkaç yüzyıl, Tip 2’ye birkaç bin yıl ve Tip 3’e ise milyonlarca yıllık bir mesafedeyiz.

İnsanoğlu medeniyetini Kardashev’in öngördüğü ileri seviyelere taşımak istiyorsa yapması gereken ilk şey gezegenimizi ona olan bağımlılığımız bitene kadar korumaktır. Bunu yapabilmemizin yegâne yolu ise bilimsel keşifleri desteklemek, savaşları ve yıkıcı eylemleri sonlandırmak ve bu emel uğruna birleşmektir.

Kaynaklar:

Benzer Kanıtlar