Dünyanın en eski kentlerinden birisi olan Kudüs, tarih boyunca, birçok kutsal yapıya ev sahipliği yapmıştır. Bugün de dünyanın üç büyük dini tarafından kutsal kabul edilmektedir.

Üç büyük din için Kudüs’ün anlamı;

  • Yahudilik; İsrail Kralı Davud, Kudüs’ü Birleşik İsrail Krallığı’nın başkenti olarak inşa etmiş ve oğlu Kral Süleyman, ‘kutsalların kutsalı ahit sandığı’nı muhafaza eden ilk tapınağı burada yaptırmıştır. Mescid-i Aksa’nın hemen altında Süleyman döneminde yapılan bu tapınağa ait olduğuna inanılan “Ağlama Duvarı” yer almaktadır.
  • Müslümanlık; Hz. Muhammed’in buradan cennete yükseldiğine ve Tanrı ile görüştüğüne inanılır. İslamiyet’in yayılması açısından son derece büyük bir öneme sahiptir. 610 yılından bu yana “şehir” kıble kabul edilmiştir. Hz. Muhammed’in Miraç’a yükseldiği yere, Mescid-i Aksa inşa edilmiştir.
  • Hristiyanlık; Kutsal Kabir Kilisesi’nde, İsa Peygamber’in çarmıha gerildiği ve yeniden dirildiğine inanılıyor. Bu kilise, aralarında Rum Ortodoks Patrikhanesi, Roma Katolik Kilisesi ve Ermeni Patrikliği’nin de olduğu farklı mezheplerin temsilcileri tarafından yönetilmektedir.

Kudüs bundan 2 bin yıl önce bile eski bir şehirdi. Uğrunda birçok kabile ve ulusun savaş verdiği şehir, günümüzde de dini ve politik meselelerin ortasında yer almaktadır. Bir yanda koyu Yahudilerin yarattığı gerginlikler sürerken, diğer yandan Hristiyanlar Tapınak Dağı’nı kurtarmak istemektedirler. Ayrıca Kudüs, büyük bir gizem barındıran bir şehirdir. İncil’de geçen “Kayıp Ahit Sandığı” Tapınak Dağı’nda yapılan birçok arkeolojik kazıya rağmen gizemini korumaktadır.

Akdeniz ile Ölü Deniz (Lut Gölü) arasında yer alır. Doğu Kudüs ile birlikte düşünüldüğünde hem yüz ölçümü hem de nüfusu bakımından İsrail’in en büyük şehridir. Eski Kudüs, 1981 yılında Dünya Mirasları arasına girmiştir ve ayrıca şehir, “Tehlike Altında Olan Dünya Miraslar”ı arasındadır. İnançların merkezi olmak bakımından Kudüs, eşsiz bir öneme sahiptir.

Sonuç olarak, dünyanın dört bir yanından ziyaretçileri kendisine çeken şehir, küçük bir alan olmasına rağmen, çok sayıda önemli dini unsur barındırmaktadır. Bunların arasında; Tapınak Dağı, Ağlama Duvarı, Kutsal Kabir Kilisesi, Kubbet-us-Sahra ve Mescid-i Aksa vardır.

Yakın Tarih

Yavuz Sultan Selim zamanında (1517) Osmanlı’lar tarafından fethedilmiştir. Kanuni Sultan Süleyman şehri çevreleyen ve bugün Kudüs’ün simgeleri arasında yer alan duvarları yeniden inşa ettirmiştir. 400 yıl boyunca Osmanlı vilayeti olan şehir, önemli bir din merkezi olmuştur. 1917 yılında Osmanlı yönetiminden çıkarak İngilizlerin eline geçmiştir.

Kutsal Kabir Kilisesi

Bugün

Günümüzde ise Kudüs, İsrail-Filistin çatışmasının merkezinde yer almaktadır. 1948 yılında Arap-İsrail savaşı sırasında Batı Kudüs İsrail, Eski ve Doğu Kudüs ise Ürdün tarafından ele geçirilmiştir. 1967 yılında ise İsrail Altı Gün Savaşı sırasında Doğu Kudüs’ü işgal etmiştir. İsrail Kudüs’ün “bölünmez başkenti” olduğunu ilan ederken, Filistinlilere göre Kudüs, Filistin Devleti’nin işgal edilmiş başkentidir. Birleşmiş Milletler Doğu Kudüs’ü İsrail işgali altındaki Filistin sınırı olarak tanımlamıştır. Bu yüzden hiçbir devletin Kudüs’te elçiliği bulunmamaktadır. İsrail’deki diplomatik temsilcilikler Tel Aviv’de yer almaktadır.

ABD Kongresi 1995 yılında Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak kabul etmiş ancak elçiliğini Kudüs’e taşımamıştır. İsrail uluslararası tepkilere rağmen hükumet binalarının hepsini Kudüs’e taşımıştır. Bunların arasında Knesset (İsrail parlamentosu), Başbakan ve Başkan köşkleri ve Yargıtay vardır. İbrani Üniversitesi ve İsrail Müzesi Kudüs’tedir. Birçok turistik ve tarihi yerlere sahiptir.

Kaynaklar:

Benzer Kanıtlar