Güney Asya insanlarının birbirlerine çok benzeyen özellikleri, ulusal kimliklerini ayırt etmeyi zorlaştırır. Özellikle Çinliler ve Japonları birbirinden ayırmak kolay değildir ancak aslında bazı karakteristik özelliklere dikkat ederek onları birbirlerinden ayırabiliriz.

Öne çıkan farklılıklar

Japonların yüzü Çin veya diğer Güney Asyalı insanların yüzünden farklı, kendine özgü özellikler taşır. Bilhassa Japonya’nın kuzeyindeki daha soğuk bölgelerde bu özellikler daha belirgindir. Bunlar; uzun ve geniş çehre ve Güney Asyalı diğer halkların gözlerinden daha büyük gözlerdir.

Japon aktrist Yukie Nakama

Çinlilerin yüzü, onlarla bir süre etkileşime girmiş insanların çok rahat bir şekilde fark edebileceği bazı karakteristik özellikler taşır. En bariz özellikleri, yuvarlak çehreye ve aşağı bakan küçük gözlere sahip olmalarıdır.

Kuzey Çin kökenli Jin Chen

1. Ten rengi

En önemli fark, ten rengidir. Japonların ten rengi beyaz ve kırmızımsı bir tonda olmakla birlikte kuzey Japonya’da yaşayanların ten rengi bariz şekilde soluktur. Öte yandan Çinlilerin yüzleri kendi içinde belirgin farklar içermez, genel olarak ten renginin solgun beyaz olduğu söylenebilir.

2. Yüz şekli

Japonların yüzü Çinlilerden daha büyük ve geniştir. Bu Japonların başlarının da daha büyük görünmesine yol açar. Aslında Japonların çehrelerinin belli şekli olmamakla birlikte karakteristik özellikleri tanımlanırken “uzun ve geniş” ifadeleri kullanılır. Çinlilerde bu tanımlamanın yerine daha çok “yuvarlak” ifadesi kullanılır. Birçok Çinlinin yüzü neredeyse tam bir yuvarlaktır.

3. Gözler

Her ne kadar bütün Asyalıların gözleri batılılara kıyasla küçük ve birbirine çok benziyor gibi görünse de arada önemli farklar vardır. Japonların gözleri daha büyük ve badem şeklinde ve gözlerin açısı yüzlerine paraleldir. Çinlilerin gözlerinde ise en dikkat çekici bölüm göz kapağının üst kısmıdır ve gözlerin kenarları aşağı dönüktür.

4. Yüz ifadesi

Şaşırma ve rahatsız olma gibi durumlarda Japonlar hoşnutsuz görünen bir yüz ifadesi takınırken Çinlilerin yüzünden duygularını anlamak kolay değildir. Şaşırmış ve kızmış olduklarında bile hafifçe gülümsüyormuş gibi bir yüz ifadesi sergilerler.

5. Öne çıkan özellik

Japonların yüzünde en çok göze çarpan bölüm gözlerdir. Bunun sebebi iri olmalarıdır. Çinlilerin yüzünde en belirgin özellik ise yuvarlak çehre ve küçük gözlerdir.

6. Makyaj

Hem Japon hem de Çinli kadınlar makyaj yaparlar. Japonlar daha çok doğal (makyaj yapıp yapmadığı belli olmayan tarzda) makyajı tercih ederken Çinli kadınlar dumanlı gözler ve kırmızı ruj oldukça popülerdir.

Kaynaklar:

Benzer Kanıtlar