Havanın açık olduğu bir gün gökyüzüne bakarsanız ardında beyaz çizgiler bırakarak ilerleyen uçaklardan bir ya da birkaçını görebilirsiniz. Bazen de uçağı göremez ama gökyüzündeki izlerden kısa bir süre önce bir uçağın geçmiş olduğunu anlarsınız. Bu beyaz çizgiler, hayal güçlerini harekete geçirerek gizem dolu hikayelere hatta komplo teorilerine bile ilham verebiliyor.

Beyaz Bulutumsu İzler

Bu beyaz çizgilerin havacılıktaki adı “contrail“dir. Contrail, yoğunlaşma anlamına gelen “condensation” ile iz anlamına gelen “trail” kelimelerinin kısaltmasıdır. Dilimizde ise bunlara, uçak kuyruk izi ya da yoğunlaşma izi denir. Haklarında birçok gizemli hikâye uydurulmuş olsa da aslında bunun son derece basit bir açıklaması vardır. Bu çizgiler uçakların arkasında oluşan yoğunlaşmanın neden olduğu bulutlardır. Yakıt tüketimi otomobillerde olduğu gibi uçaklarda da egzoz gazına yol açar. Bu atık gazların içinde su buharında bulunur. Nasıl ki soğuk havalarda nefesimizdeki su buharı yoğunlaşıp, nefesimizin havada görünür kılıyorsa uçakların egzozlarından salınan su buharı da bu beyaz çizgilere neden olur. Çünkü bir uçak yaklaşık 7.500 metre yüksekte uçar ve bu irtifada sıcaklık yaklaşık -30°C’dur. Egzoz dumanı uçağın arkasından atıldığında su buharı soğuk havayla buluşup yoğunlaşır. Su buharının miktarına, ısıya ve egzoz gazının kimyasal bileşimine bağlı olarak oluşan beyaz çizginin görünürlüğünü, boyutunu vb. değişebilir.

Bununla birlikte bu çizgiler nasıl okuyacağını bilen insanlara değişen hava düzenlerini, yaklaşan fırtınaları gösterirler. Hatta bazı bilim insanları ve araştırmacılar kuyruk izlerini sera gazlarının etkisini incelemekte kullanmaktadır.

Contrail bazen chemtrail terimi ile karıştırılır. Chemtrail terimi kimyevi anlamına gelen”chemical” ve iz anlamına gelen “trail” kelimelerinin kısaltılmasıdır. Bu terim genellikle komplo teorilerinde karşımıza çıkar. Uçakların şehirleri ve insanları gizli planları doğrultusunda etkilemek için çeşitli kimyasallar yaydıkları yönündeki bu teoriler bilimsel çevrelerde kabul görmemiştir. Dünyanın dört bir yanında pek çok bilim insanı ve hükumet yetkilisi gökyüzündeki izlerle ilgili ortaya atılan iddiaları incelemiş ve her defasında sanıldığı gibi gizli bir amaçla kullanılmış kimyasal maddenin söz konusu olmadığını teyit etmiştir.

Kaynaklar

Benzer Kanıtlar