Jeff Bezos tarafından 1995 yılında kurulan ve hızla büyümekte olan Amazon, Yerel İşletmeleri Koruma Enstitüsü (Institute for Local Self-RelianceILSR) tarafından hazırlanan rapora göre, rekabeti baltalayarak, Amerikan ekonomisini yeniden şekillendirmektedir.

Rapora göre Amazon, ürün çeşitliliğini sınırlandırıcı, tüketici seçimlerini yönlendirici, küçük işletmelerin iş fırsatlarını kısıtlayıcı faaliyetleri ile ekonomiye zarar vermekte, ülkenin mali temellerini sarsmaktadır.

Çok sayıda üretici, perakendeci, işçi ve uzmanla röportaj yapılmış, daha önceden yapılan çalışmalar yeniden sentezlenmiş ve yepyeni bulguları ortaya koyan bir rapor hazırlanmıştır. Rapora göre, Amerika’daki on-line alışverişte harcanan her iki dolardan, biri Amazon’da harcanmaktadır. Bu da Amazon’u büyük ve agresif bir satıcı olmaktan çok daha öte bir konuma getirmiştir.

ILSR’nin yardımcı direktörü Stacy Mitchell, Amazon’un imalat ve küçük işletmelerin çökmesine neden olan, yeni bir istikrarsızlık dalgası yarattığını söylemiştir.

Amazon, kitap ve oyuncak satışında ülkedeki en büyük perakendeci haline gelmiştir. 800 milyar dolarlık ulusal bakkaliye pazarı da dahil olmak üzere, birçok pazara, yüklü miktarda yatırım yapmıştır.

Alt yapıyı giderek daha fazla kontrol eden Amazon, tüketiciye ulaşma konusunda, rakip firmalara karşı büyük bir üstünlük elde etmiştir. Büyüyen on-line alışveriş trafiğinin kurucusu olduğu için, alışverişçilerin %55’i satın almak istedikleri ürünü, Amazon’da aramaya başlamışlar. Bu da Amazon’u diğer perakendeci ve üreticilerle rakip olmaktan çıkarıp, onların üçüncü parti satıcısı konumuna getirmiştir. Bu büyük güç sayesinde, Amazon, ticari kuralları belirlemeye, rakipleri ve tedarikçileri yönetmeye başlamıştır.

Amazon sahip olduğu büyük güç sayesinde, adeta ekonominin kapısını kontrol eder hale gelmiştir. Rapora göre, bağımsız perakendeciler tüketiciye ulaşma zorlukları nedeni ile, ürün geliştirme ve inovasyon çalışmalarını yapamaz hale gelmişlerdir.

Araştırmanın, mevcut durumun tüketicilere nasıl yansıdığına ilişkin bölümleri de bulunmaktadır. Buna göre tüketiciler daha az ürün seçeneği arasından seçim yapmak zorunda kalmakta ve bu da firma bağımlılığını artırmaktadır. Amazon, kitap endüstrisini de manipüle eder hale getirmiştir. Amerika’daki toplam kitap satışının yarısı Amazon üzerinden satılmaktadır.  Amazon tavsiye etme ve arama algoritmalarını belirleyebildiği için, kitap endüstrisine hükmeder hale gelmiştir. Bu nedenle, yayıncı Hachette ile bir ihtilaf da yaşamıştır.

Bununla birlikte küçük işletmelerdeki sıkışma artmış, bu da işsizliğin yükselmesine yol açmıştır. Raporda Amazon’un çalışanlarına daha düşük ücret ödediği belirtilmektedir. Depolarında görevli işçilere, aynı bölgedeki başka depolarda görevli olan işçilerden, yaklaşık %15 daha az maaş ödediği ILSR’nin analizleri ile saptanmıştır.

Rapora göre, Amazon’un pazarda kendi iş modeline uygun olarak yaptığı değişimlerden sonra, çalışan her 8 kişiden 1’ini istihdam etmekte olan, perakende sektöründe, 149.000 istihdam ortadan kalkmıştır.

Raporun bir diğer bulgusu ise Amazon’un giderek daha fazla yıllık geçici sözleşmeli personel ile çalışmaya ağırlık verdiği yönündedir. Bu sayede talebe bağlı olarak, işçi sayısını azaltıp çoğaltma şansına sahip olabilmektedir. Amazon’un iş hacminin büyümesi, kargo ve paket teslimatı sektörlerine de kendi iş modelini uygulamaya başlaması ile bu sektörde çalışan, 1 milyon sendikalı orta gelir düzeyindeki işçi için de olumsuz gelişmelerin söz konusu olabileceği beklenmektedir.

Amazon’un büyümesinde, devletlerin ve bölgesel yönetimlerin sunduğu finansal olanaklar etkili olmuştur. Raporda, Amazon’un 2005 yılından bu yana kurduğu tesisler için kamu sübvansiyonlarında en az 613 milyon dolar aldığı ve 2005 ile 2014 yılları arasında inşa ettiği 77 büyük tesisin yarısından fazlasının vergi mükellefleri tarafından sübvanse edildiği bildirilmektedir. Bunlara ilave olarak, Amazon’un 16 eyalette, vergi muafiyetinden yararlanmaya devam ettiği bildirilmiştir.

Raporda, şirketin gücünün kontrol edilmesi, daha rekabetçi ve adil bir ekonomik yapının oluşturulması için atılması gereken adımlar belirtilmiştir. Bunlar arasında Amerika’nın uzun süredir devam eden, ‘tekel’i önleme yasalarının uygulanmasını güçlendirmek, dijital ekonomideki işçilerin haklarını korumak ve küçük işletmelerin korunması ile ilgili alınması gereken önlemlere yer verilmiştir.

Kaynaklar:

Benzer Kanıtlar