Yarısı Finlandiya, diğer yarısı İsveç toprağı olan Märket adasının sınır çizgisinin ilginç bir tarihi var. Küçük adanın sığ ve kayalık suları, birçok geminin batmasına neden olunca, Finlandiya adaya bir deniz feneri yaptırmaya karar vermiş. Deniz fenerini, adanın denizden en yüksek noktasına inşa ettirmiş. Hal böyle olunca, Finlandiya’ya ait deniz feneri, İsveç topraklarında kalmış.

İki ülke, adayı bıçak gibi ikiye bölen sınır çizgisini, ‘Z’ şekline getirerek, toprak büyüklüğünde değişiklik olmadan sorunu çözmeyi başarmış. Böylece Finlandiya’ya ait deniz feneri, Finlandiya sınırlarının içinde yer almaya başlamış.

Adanın kayalık ve sığ suları denizciler için o kadar büyük bir tehlike yaratıyormuş ki sadece 1873 yılında bile 8 geminin batmasına neden olmuş.

Finlandiya’da Rus istilasının devam etmekte olduğu 1885 yılında, Rus çarının emri ile mimar Georg Schreck, adaya bir deniz feneri yapmak üzere görevlendirilmiş. Georg Schreck ve ekibi deniz fenerinin konumuna karar verirken, dalgalardan ve buzlardan en az etkilenecek, denizden yüksekliği 3 metre olan adanın en yüksek noktasını, seçmişler. Bu noktanın, İsveç toprağı olması onları durdurmamış. Deniz fenerini İsveç topraklarına inşa etmişler.


Sonuçta, sınır anlaşmazlığı, iki ülkenin karşılıklı olarak gösterdiği hoşgörü ile çözüme kavuşmuş. Resmi olarak İsveç toprağı olan Deniz Feneri alanı, İsveç’in rızası ile Finlandiya topraklarına geçerken, Finlandiya da eşit metre karede toprağı, İsveç’e vermiş.

1985 yılında yeniden çizilen ‘Z’ şeklindeki sınır çizgisi ile Märket adası deniz feneri, Finlandiya topraklarında yer almaktadır.

Kaynaklar:

Benzer Kanıtlar