Palyaço balıkları anaerkil bir sosyal düzen içerisinde yaşarlar. Grubun lideri, en iri balıktır ve  aynı zamanda dişidir. İkinci en iri balık ise erkektir. Diğer balıklar nispeten daha küçüktürler ve onların olgunlaşmış bir üreme organları yoktur.  Eğer dişi balık ölürse, koloninin erkek balığı irileşir ve cinsiyetini değiştirerek, grubun yeni lideri ve dişisi olur. Koloninin erkek balığı pozisyonu da böylece boşalmış olur. Kolonideki üremeyen küçük balıklardan en iri olanı, cinsel açıdan olgunlaşarak grubun yeni erkek balığı konumuna gelir.

Bu sayede, eğer bir kolonide sadece iki palyaço balığı kalsa dahi, kalan iki balık çiftleşerek, yeni bir koloni kurabilirler.

Doğada hem dişi hem de erkek üreme organı bulunan, Palyaço Balığı gibi başka canlı türleri de vardır. Bu canlılara hermafrodit denir. Hermafroditler eşeyli olarak ürerler. Cinsiyet değiştirme şekline göre ikiye ayrılırlar: Eş zamanlı hermafroditizm ve ardışık hermafroditizim.

Eş zamanlı hermafroditzim: Bu canlılarda hem dişi hem de erkek üreme organı aktif durumdadır. Karşılaştıkları tüm türdeşleri ile çiftleşebilirler. Bu da onlara türün devamlılığını sağlamada önemli bir avantaj sağlar.

Ardışık hermafroditzim: Bu tip canlılar doğduklarında erkek veya dişi olarak doğarlar yaşamlarının bir döneminde (yaşa veya sosyal hayata bağlı sebeplerle) cinsiyetleri değişir. Ardışık hermafrodizm kendi içerisinde de 3 ayrılır. Erkek doğup, sonradan dişi olanlar, dişi olup, sonradan erkek olanlar ve çift yönlü cinsiyet değiştirebilen canlılar.

Kaynaklar:

Benzer Kanıtlar