Ölümle sonuçlanmayan intihar girişimleri, genellikle basında romantik bir konu gibi ele alınır. Hele bir de bu intihar girişimi, kişinin şakağına dayadığı bir silahla başladıysa… Bir insanın kafasından vurulduğu halde sağ kalması mümkün değil gibi gelse de böylesi bir girişimin ölümle sonuçlanma ihtimali %95’tir. Yani %5 gibi bir ihtimalle girişimde bulunan kişi yaşamına devam edebilir. Peki bu nasıl oluyor?

Hasar Bölgesinin Önemi

Hayatta kalmayı belirleyen en önemli faktör yaralanma bölgesidir. Örneğin mermi, istemsiz hareketlerden sorumlu olan beyin sapına denk gelecek olursa ölüm garantidir. Amigdalanın veya hipotalamusun yaralanması ise hafıza problemlerine yol açar. Eğer yaralanma frontal lobdaysa hayatta kalma şansı daha yüksektir. Yani yaralanma başın arkasında değil de önünde meydana geldiyse sağ kalma ihtimali artar.

Konuşma gibi bilişsel yetenekler beynin her iki yarı küresi tarafından yerine getirilir. Bir mermi tek bir yarı küreye zarar verirken diğer yarı küreye hiçbir zarar vermezse kişi tam anlamıyla eski durumuna kavuşamasa da belli ölçüde bilişsel yetenekleri yerine getirebilir.

Hasar görmesi kesinlikle ölüme neden olan beyin sapı, kafa tasının en güvenli bölgesinde yer alır. Bu yüzden ölüm vakalarının birçoğu beyin sapının hasar görmesi yüzünden değil, kan kaybı nedeni ile ortaya çıkar. Kaybedilen kanın miktarı ise merminin boyutu ve hızıyla ilgilidir. Bir mermi vücudun baş bölgesi dışındaki bir yere denk gelecek olursa oluşan hasar  bütün bölgeye yayılır. Oysa kafatası kapalı bir kutu gibidir. Bu yüzden kafa tası aldığı darbenin etkisini başka organlarla paylaşıp hafifletme imkanından yoksundur.

Merminin kafa tasına isabet etmesi ile oluşan kemik kırıkları, genellikle merminin verdiği hasardan daha fazla hasara yol açar.  Söz konusu olan küçük bir mermiyse bu defa da esas risk, merminin beyin boşluğunda sekmesi ve daha büyük bir alanı tahrip etmesidir. Bu yüzden hayatta kalmak için en iyi senaryo, düşük kalibreli bir silahla uzun mesafeden ateşlenen düşük hızlı bir mermi ile yaralanmaktır. Konunun şaka kaldırır yanı olmasa da bir de kask olsa daha iyi olurdu demeden edemeyeceğim.

Ateşli Bir Silahla Kafasından Yara Alan Kişi Nasıl Kurtarılır?

Daha önce de belirtildiği gibi, kan kaybı bu durumdaki asıl risktir. Ancak kan kaybı olması hastanın bilincinin biraz daha (birkaç dakika) açık kalabilmesini sağlar. Eğer hasta bu zaman zarfında tıbbi yardım alma şansı yakalarsa hayatta kalma ihtimali artar. Doktorlar hasar görmüş dokuları alarak şişmenin yaratacağı sıkışıklığı giderirler. Şişlik için yeterli alanın olmaması da önemli bir hayati risktir. Bazen doktorlar, beynin şişmesini önlemek için dren kullanırlar. Sonuç olarak, baş bölgesiden ateşli bir silahla yaralanan kişinin az da olsa hayatta kalma ihtimali vardır ama bu talihsizlikten hasar görmeden kurtulmak mümkün değildir.

Kaynaklar:

Benzer Kanıtlar