Bank ve banka kelimelerinin benzeme nedeni, banka kelimesinin, bank anlamına gelen İtalyanca “banko” kelimesinden türemiş olmasıdır. İtalyanca banco kelimesi; oturma sırası, gemilerde kürekçilerin oturdukları seki ve tezgah anlamına gelir.  İlk bankacılık faaliyetleri, İtalyan ticaret merkezlerindeki tezgahlarda (banco) yapılmaya başlanmıştır. Ticari hayatı kökünden değiştirecek faaliyetlerin ilk mekanı olan bankolar aynı zamanda bu yeni iş kolunun da adı olmuştur. Günümüzde banka sözcüğü, birçok dilde birbirine çok benzer olan sözcükler ile ifade edilmektedir.

Bankacılık terimlerinin kökeni:

Modern bankacılık, İspanya’dan kovulan Yahudilerin, İtalyan tahıl tüccarlarının bir araya geldiği İtalyan ticaret merkezine gelerek yepyeni finansman çözümleri sunmaya başlamaları ile olmuştur. Yeni bankacılık uygulamaları, hareketli İtalyan ekonomisi ile bir araya gelince faiz, hisse senedi ve sigorta gibi terimlerin de doğmasına yol açmıştır.

İflas, fatura, faiz vb. bankacılık terimleri, ilk olarak İtalyan ticaret merkezinde borç alınıp borç verilen banklarda başlamıştır. İflas (İngilizcesi, bankrupt, broke) anlamına gelen İtalyanca “banca rotta,” yani “bank kırıldı” kelimelerinden türetilmiştir. Zira bir bankerin işleri kötü gider ve yatırımcılarının paralarını kaybederse mağdur kişiler o bankerin  işlemlerini  gerçekleştirdiği bankı gerçekten kırarlarmış. Yani bir bankanın iflas ettiğini söylemek için pratik hayattaki sonuç, ifadeye taşınmış “bank kırıldı” denilmiştir.

Banka kelimesinin kökeni ile ilgili diğer teoriler;

Banka kelimesinin bankacılığın erken dönem örneklerinin banklar üzerinde yapılmasından kaynaklandığı yönündeki açıklama geniş bir kabul ile karşılanıyor olsa da doğruluğundan yüzde yüz emin olamayız. Kuşkusuz 12. yüzyıl İtalyası’na dayanan bu açıklamalardan daha geriye gitmek de mümkündür. Banka kelimesinin kökeni ile bir başka teori de kelimenin İtalyanca “monte” kelimesinden geldiğidir. Monte; tepecik, yığın anlamına gelmektedir. Eski Norse dilinde bankiz de tepecik, yükseklik, nehirlerin önüne yapılan set anlamına gelirdi. 

Kaynaklar:

Benzer Kanıtlar