Bilim insanları, depresyonun beyindeki beyaz maddenin(nöronların ve aksonlarının oluşturduğu topluluklar) değişimine neden olduğunu keşfetti. Bu bölge, gri madde ile ilişkiden sorumlu olup, aynı zamanda duygu ve düşüncelerin düzgün bir şekilde işlemesini sağlıyor. Beyaz maddenin değişiminin, duygusal durum ve endişe üzerindeki etkisi araştırılıyor. Bunun çözümlenmesi ile depresyon tedavisinde yepyeni yollar mümkün olacak.

Dünya Sağlık Örgütününün verilerine göre dünya genellinde, her yaştan 300 milyon insan, depresyonla mücadele ediyor. Yani dünya genelinde, iş gücü kaybına yol açan nedenler arasında depresyon ilk sıralarda geliyor.

Edinburgh Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, İngiltere Biobank bilgi bankasındaki 3.461 yetişkin verisini inceledi. Beyin maddeleri ve depresyon üzerinde daha önce yapılmış çalışmanın sonuçlarında ortaya çıkan tutarsızlıklar göz önünde bulundurularak, büyük bir örneklem grubu ile çalışıldı. Araştırma ekibinin verdiği bilgiye göre, bu çalışma bugüne kadar yayınlanmış en geniş örneklemli çalışma olup, depresyonun beyindeki beyaz maddenin yapısını değiştirdiğini ortaya koymuştur.

Detaylı beyin taraması, depresyon ve beyaz madde arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmıştır.

 

Yeni geliştirilen ,DTI(diffusion tensor imaging) tekniği kullanılarak beyinin beyaz maddesinin haritası çıkarılabiliyor. Bu teknik araştırmacılara, beyin yapısının haritasını, daha önce mümkün olmayan detayda modelleme imkanı sundu.

Görüntüleme yöntemi ile elde edilen veriler, depresyon semptomları gözlenen kişilerde beyaz maddenin bütünlüğünde(kalitesinde) değişim olduğunu otaya koydu. Depresyon belirtileleri gözlenmeyen hastaların beyaz madde bütünlüğü ise hiç değişmemişti.

Araştırmacılar, buna depresyonun neden olduğu tekrarlanan beyin aktivitelerinin yol açtığını düşündüklerini ancak kesin hükme varmak için araştırmanın daha da derinleştirmesi gerektiğini bildiriyorlar.

Bilim insanları, şimdi beyaz madde ve depresyon ilişkisini, bazı işlemlerle düzenleme imkanlarını araştırıyor. Beynin devrelerinin etkileşimini manyetik darbeler kullanarak, değiştirmeye dayanan inovatif bir tedavi üzerinde çalışılıyor.

Bu arada geçen yıl yayınlanan bir çalışmanın çarpıcı sonuçlarına göre, beynin spesifik bir bölümününün depresyonla ilişkili olduğu tespit edilmişti. Çalışmada, benlik algısının, orbitofrontal korteksin işlevini yerine getirmesi ile direk bağlantılı olduğu anlaşılmıştı. Bu aynı zamanda duyuların entegrasyonu, beklenti ve kararların oluşmasını sağlıyor.

Araştırmanın sonuçları, depresyonun beynin yapısını etkilediğinin ortaya koymuş, depresyonu durdurmanın ve hatta önlemenin yeni ve çok daha etkili yollarının bulunmasının kapısını aralamıştır.

Bu araştırmanın da ortaya koyduğu gibi, nörobilimin son yıllarda artan keşifleri, psikolojik problemlerin çözümünde,  bu güne kadar başvurulan yöntemlerin yakın gelecekte temelden değişebileceğine dair işaretler taşımaktadır.

Kaynaklar:

Benzer Kanıtlar