Soktrates’in dediği gibi bilgelik merakla başlar! Gerçekten de merak zihnin iştahıdır. Araştırmalar hayranlık duygusunun merakı, bilişsel yetenekleri, empati kabiliyetini güçlendirdiğini ve etrafımızla daha anlamlı ilişkiler kurmamızı sağladığını göstermektedir. Dünyanın 7 Harikası da onlara bakan gözleri büyülemiştir. Bu makalede, tarihçi Herodot ve Callimachus tarafından İskenderiye Müzesi’nde ortaya konan ilk derleme olan antik dünyanın yedi harikasına daha yakından bakacağız. Ancak maalesef ki bugün Antik Dünya’nın 7 Harikası’ndan sadece biri ayaktadır.

Büyük Giza Piramiti Keops

Giza piramit kompleksinin en eskisi ve en büyüğüdür. Dünyanın yedi harikasının da en eskisi, en büyüğü ve tek ayakta kalan eseridir. Mısır bilimciler, Giza Büyük Piramidinin Dördüncü Hanedanı Mısır firavunu Khufu için bir mezar olarak inşa edildiğine inanmaktadır. Piramidin yapımının 20 yılda tamamlandığı tahmin edilmektedir. Bu sürede eserin tamamlanabilmesi için günde ortalama 800 ton taş taşınması gerekmiştir. Piramit, 2,3 milyon taş bloğundan oluşmaktadır. Yani eğer çalışmalar gece ve gündüz hiç durmadan devam ettiyse saatte 12 bloğun yerleştirilmesi gerekmiştir.

Yapıldıktan sonra 3.800 yıl boyunca insan yapımı en yüksek bina olmuştur. Bu rekor 1300 yılında Lincoln Katedrali tarafından aşılmıştır. Ancak piramidi dünyanın yedi harikasından biri yapan sadece yüksekliği değildir. Mühendislik becerisi bakımından da olağanüstü bir eserdir. Bu eser Antik Mısır’ın mühendislik alanında ne kadar ileri gittiğinin de kanıtıdır. 4.000 bin yıl önce yapılmış olmasına rağmen piramit tabanında sadece 58 milimetrelik bir hata vardır. Simetrideki sorun ise sadece 15 milimetredir.

Rodos Heykeli

Rodos Heykeli Yunan Güneş Tanrısı Helios’un bir tasviridir. Rodos’un Kıbrıs hükümdarına karşı kazandığı zafer onuruna yapılmıştır. Ünlü Yunan heykeltıraş Lindos’lu Chares tarafından MÖ 280 ile MÖ 292 arasında yapıldığı tahmin edilmektedir. Yapıyı ayakta tutmak için metal bağlantı çubukları kullanıldığı öne sürülmektedir. Yüzeyi pirinç plakalarla kaplıydı. Ayrıca heykelin içine açılan mermer sütunlu bir girişi vardı. Heykelin 12 yılda yapıldığı tahmin ediliyor. Tarihsel referanslara göre yüksekliği 33 metreydi. Bu ölçü ayaklarından tacının ucuna olan yüksekliğe aittir. 56 yıl ayakta kalan heykel, MÖ 226’da gerçekleşen ve şehrin de büyük hasar gördüğü depremde yıkılmıştır.

Babil’in Asma Bahçeleri

Babil’in Asma Bahçeleri, kademeli bir şekilde yükselen bahçelerin oluşturduğu bir mühendislik harikası olarak tanımlanır. Yapı, ağaçlar, sarmaşıklar ve çalılardan oluşan yemyeşil bir dağa benzetilir. Asma Bahçelerinin yapılma nedenin masala benzer bir hikayesi vardır. Rivayete göre Neo-Babil Kralı II. Nebuchadnezzar (Krallık yılları: M.Ö 605 ile 562) Asma Bahçelerini ana vatanının yeşil tepelerini ve vadilerini özleyen eşi Amytis için inşa ettirmiştir. Bu muhteşem yapının, bugün Irak’taki Hillah adlı bölgede inşaa edildiği tahmin edilmekle birlikte yeri tam olarak bilinmemektedir. Hatta Babil yazıtlarında asma bahçelerinden hiç sözü edilmemiş olması akıllara acaba bu dünya harikası hiçbir zaman gerçekten var olmadı mı sorusunu getirmektedir.

İskenderiye Feneri

MÖ 332 yılında Nil Deltası’nın batı ucunda bulunda Paros adasında inşa edilmiştir. İskenderiye şehri de işte bu küçük adanın tam karşında kurulmuştur. Şehirle ada bir mol ile birbirine bağlanmıştır. Mol, aralarında su olan iki kara parçasını birleştiren taş yapıya verilen isimdir. Deniz Fenerinin yüksekliğinin 103-118 metre arasında olduğu tahmin edilmektedir. Fener büyük ölçüde hasar görmüştür ancak ne yazık ki, 1480 yılında, deniz fenerinin kalıntıları ardında iz bırakmadan tarihe karışmıştır.

Halikarnas Mozolesi

Halikarnas Mozolesi, 353 ile 350 yılları arasında Bodrum’da inşa edilmiş bir mezardır. Pers İmparatorluğu valisi olan Mausollos için yaptırılmıştır. Mozole, yaklaşık 45 metre yüksekliğinde ve 25 metre genişliğindedir. Dört tarafı heykel kabartmalarıyla süslenmiş, şehir manzaralı bir tepenin üzerine dikilmiştir. Tüm yapı, kapalı bir avlu ve avlunun ortasındaki platforma yerleştirilmiş mezardan oluşmuştur. Mozolenin en üstünde, zafer simgesi olarak dört atlı bir savaş arabasını sürmekte olan Vali Mausollos’un heykeli yer almıştır. Bu muhteşem eser de antik dönemin 7 harikasından altısı gibi sadece hafızlarda yaşamaktadır.

Zeus Heykeli

Zeus Heykeli, Yunanistan’daki Elis bölgesinin halk tarafından yapılmıştır. Başlangıçta Olimpiyat Oyunları’nın vesayeti için bir sembol olarak inşa edilmiş ancak daha sonra Zeus tapınağının sembolü haline gelmiştir. Ahşap bir iskelete sahip olan heykel altın ve fildişi ile kaplı ve değerli taşlarla süslüdür. Pagan kültürüne ait ibadetlerin Roma İmparatoru Theodosius tarafından yasaklanması (MÖ 391) nedeni ile gerekli olan bakım ve onarım çalışmalarından mahrum kalan heykel zamanla yok olmuştur.

Artemis Tapınağı

Listenin son harikası, antik çağın tanrıçasına adanmış Artemis Tapınağıdır. Bu eser, ironik bir şekilde üç kez inşa edilmiştir. Bu yüzden yapımı 120 yıl civarında sürmüştür. İlk hali Tunç Devri’nde yapılmıştır ancak bu ilk versiyon bir sel felaketi sırasında yıkılmıştır. Yıkımın hemen ardından başlayan ikinci inşa süreci yaklaşık on yıl almıştır. Maalesef ki ikinci versiyon da M.Ö.356 yılında yerle bir olmuştur. Ardından üçüncü versiyon inşa edilmiştir. Ancak bunun ne zaman yıkıldığı kesin olarak bilinmemektedir.

Sonuç olarak, antik dünyanın tüm harikalarından zamana dayanan tek eser Giza’nın Büyük Piramidi olmuştur.

Kaynaklar:

Benzer Kanıtlar