Göz egzersizlerinin daha iyi görmeyi sağladığı, göz bozukluklarını iyileştirdiği ve yaşa bağlı göz bozukluğunu ötelediği iddia edilmektedir. Hatta internette yapılacak basit bir aramada bile konu ile ilgili (çeşitli göz egzersizleri sunan) binlerce site bulmak mümkündür. Bu makale göz egzersizlerinin faydası ile ilgili bilimsel çalışmaları özetlemek için kaleme alınmıştır.

Gözün yapısı

Göz egzersizlerinin gözü nasıl etkilediğini anlamak için genel hatları ile gözün yapısına bakmamız gerekir. Gözümüze giren ışık, iris ile göz bebeğini kaplayan şeffaf bir tabaka olan korneadan geçer. İris, gözün renkli olan kısmıdır ve görevi ışığın göz bebeğine ulaşacağı aralığı sağlamaktır.

Işık göze girdiğinde iki yüzü dışbükey olan (bikonveks) mercek boyunca ilerler. Ardından ışınlar gözün arkasında yer alan foto reseptörlere sahip retina üzerinde birleşerek görüntü oluşturur. Kirpiksi kaslar sayesinde göz merceği, odaklanılan nesnenin mesafesine bağlı olarak belli bir oranda kavislenir. Odaklanılan nesne yaklaştıkça kavis artar, bunun tersi de aynen geçerlidir.

Göz bozuklukları

Göz bozuklukları, gözün belli bir bölgesinde meydana gelen değişime bağlı olarak ortaya çıkar. Kısa görüşlülük de denilen miyopi, belli bir mesafeden daha uzak olan nesnelerin görüntüsünün bulanıklaşmasıdır. Miyopluk, mercek veya korneanın kavisinin ya da göz küresinin uzunluğunun artması sonucunda ortaya çıkar. Hipermetropide ise sorun olan, yakındaki nesneleri görmektir. Bu ikisi gözün bir bölümünde meydana gelen kusura bağlı olarak oluşurken, presibiyopi (yaşlılığa bağlı miyopluk) gibi bozukluklar ise merceklerin yaşlılığa bağlı olarak esnekliğini kaybetmesi nedeni ile oluşur. Gördüğünüz gibi farklı göz bozuklukları, gözün yapısındaki farklı nedenlere bağlı olarak ortaya çıkarlar.

Göz egzersizleri

Göz egzersizlerinin etkisi göz doktorları arasında tartışılmaya devam edilen bir konudur. Bazı göz doktorları, göz egzersizlerini destekler ve tavsiye eder ancak bazıları bu görüşe katılmaz. Konu ile ilgili araştırmalar net bir sonuca varmak için yeterli değildir. Bununla birlikte göz egzersizlerinin göz kaslarını güçlendirdiğini biliyoruz. Hatta çift görme ve göz tembelliği gibi gözün spesifik bir bölgesindeki kusurdan kaynaklanmayan hastalıklar, göz egzersizleri ile tedavi edilebilmektedir. Oysa miyopi ve hipermetropi gibi gözün belli bir bölgesindeki kusura bağlı olarak ortaya çıkan hastalıklarda göz egzersizlerinin yardımı dokunmaz. Ancak göz egzersizlerinin presbiyopiyi engellediği veya yavaşlattığı iddia edilmektedir. Bu iddia, egzersizin mercek esnekliğini korumada fayda sağlayacağı görüşüne dayanır. Ayrıca göz egzersizleri ile tedavi edilen miyopi vakaları da olmuştur. Aslında miyopinin mercek şeklinin kusurlu olmasından değil de siliyer (kirpiksi) kasların yeterince çalışmamasından kaynaklandığı durumlarda, kasın çalıştırılarak geliştirilmesi ile miyopinin iyileşmesini beklemek mantıksız bir beklenti değildir.

Sonuç olarak göz egzersizlerinin göz kaslarını güçlendirdiği ve zararlı hiçbir etkisi olmadığı kanıtlanmıştır. Bu nedenle fırsat buldukça yan etkilerinden korkmadan göz egzersizi yapabilirsiniz.

Kaynaklar:

Benzer Kanıtlar