İkizlerin arasında telepatik bir bağ olduğunu savunanlara rastlamışsınızdır. Hatta bu fenomen pek çok roman ve filmde de karşımıza çıkar. Peki acaba gerçekten böylesi bir bağ var mı? İkizlerden birinin düşünüp, hissettiklerini diğeri de düşünüp hisseder mi?

Tek yumurta ikizleri (monosigotik ikizler)

Bazı ikizler birbirlerine kardeş kadar benzerken bazıları tıpatıp birbirine benzer. Tıpatıp benzeyen ikizler yani tek yumurta ikizleri, döllenmiş zigotun genetik materyalinin çoğalması ve ardından bölünmesi ile oluşur. Bu da embriyonun içinde büyüyen materyalin kopyalanmasına ve iki özdeş materyalin oluşmasına neden olur. Bu nedenle gelişmekte olan embriyo neredeyse aynı DNA’yı (genom) paylaşır ancak tam olarak aynı değildir. Yine de bu benzerlik neden birbirlerine tıpatıp benzediklerini ve neden benzer davranışları sergilediklerini açıklar.

Ayrı yumurta ikizleri (dizotik ikizler)

Öte yandan, çift yumurta ikizleri, iki ayrı sperm hücresi tarafından döllenmiş iki ayrı yumurta hücresinin bir sonucudur. Bu ikizler aynı doğum gününü paylaşan kardeşler gibidirler. Yani birbirlerine ancak kardeş kadar benzerler.

Telepatik Bağ

İkizlerin birbirlerinin cümlelerini tamamlayabildikleri, karşılaştıkları durumlarda aynı duyguları hissettikleri ve belli durumlarda aynı tepkileri verdikleri bilinmektedir. Sınavda aynı soruyu yanlış yapmak, aynı yemeği sipariş etmek gibi pek çok basit olayda aynı davranışı sergiledikleri gözlenebilir. Bütün bunlar ikizler arasında telepatik bir bağın var olabileceğine işaret eder. Telepatik bağ ile kast edilen; ikizlerden birinin duygu ve düşüncelerini hiçbir işaret vermeksizin diğerinin bilmesi ve hissetmesidir.

2009 baharında bir gün, 15 yaşındaki Gemma Houghton, çok güçlü bir şekilde ikiz kız kardeşi Leanne’nin başının dertte olduğunu hisseder. Koşarak kardeşini aramaya başlayan Gemma, onu banyo küvetinde morarmış bir halde bulur. Leanna sara hastasıdır ve banyodayken kriz geçirmiştir. Neyse ki kardeşi zamanında yetişir ve Leanne’nin hayatı kurtulur. Telepatik Houghton ikizlerinin hikayesi basında yer bulur.

Telepatik Houghton ikizleri!

Çevre Faktörü

İkizler arasında var olduğu söylenen psişik bağlantıyı araştırmak için pek çok çalışma yapılmıştır. Tek yumurta ikizlerinin beyin dalgaları kaydedilerek karşılaştırılmış ve benzerlik beyin dalgalarında da gözlenmiştir.

Çevre faktörünün önemi de büyük olmalı diye düşünüyor insan çünkü ikizler aynı anda dünyaya geldiklerinden içine doğdukları ortam da bire bir aynı oluyor. Kardeşlik söz konusu olduğunda iki kardeşin doğumu arasında geçen zamanda, ailede pek çok şey değişebiliyor. Genetik olarak bu derece benzerliğe bir de çevre faktörünün benzer olması eklenince bunun normal sayılabileceğini düşünenler hiç haksız sayılmazlar ancak bunun tam tersini kanıtlayan çok ilginç hikayeler de var. Doğumda ayrılıp birbirini görmeden büyüyen tek yumurta ikizlerinin birbirlerinden ayrılmadan büyüyenlere göre birbirine daha fazla benzediklerini ortaya koyan araştırma sonuçları elde edilmiştir. Bu garip durumun neden ortaya çıktığı konusunda yapılan akla en yatkın açıklama ise insanın benzersiz olma arzusudur. Muhtemelen bu arzu birlikte büyüyen ikizleri birbirinden farklı davranmaya sevk etmiş öte yandan ayrı büyüyenlerde böylesi bir eğilim olmadığından onların paylaştığı özellikler daha fazla olmuştur.

Jim İkizleri

Doğumdan hemen sonra başka aileler tarafından evlatlık alınan ve birbirlerine 70 km mesafede yetişen Jim İkizleri’nin enteresan hikayesi bu duruma en iyi örneklerden biridir.

Jim İkizleri
  • İkizleri evlat edilen ailelerin her ikisi de bebeklerine Jim adını vermiştir.
  • Her ikisinin de çocukluk yılları boyunca köpeklerine verdikleri isim Toy olmuştur.
  • Her ikisi de matematik konusunda çok başarılı olmasına karşın yazı yazma ve imla konusunda başarısızdılar.
  • Her ikisi de ahşap işlerine karşı ilgi duydular.
  • Her iki Jim’de iki evlilik yaptı.
  • İkisinin de ilk eşinin adı Linda’idi. Linda’larla yaptıkları evlilik yürümedi.
  • İkinci eşlerinin adı ise Betty’dir.
  • Her ikisinin de bir oğlu oldu ve her ikisi de oğluna James adını verdi.
  • İkisi de güvenlik sektöründe çalıştı.

İkizler 39 yaşına geldiklerinde Jim Lewis, evlat edinme kayıtlarının olduğu mahkemeye başvurdu ilginç bir şekilde diğer Jim, yani Jim Springer de aynı anda biyolojik ailesini aramaya başladı. Çok geçmeden Jim’ler birbirini buldu. Yukarıda saydıklarımız dışında daha pek çok konuda tıpatıp aynı olduklarını hayretle keşfettiler. Jim İkizlerinin hikayesi basının ilgisini çekti, konu ile ilgili pek çok haber yapıldı.

Peki Bu Kadarı Tesadüf Olabilir mi?

Olabilir!

Genetik yapıları ve çevresel koşulları (ana dil, eğitim, yaşanan bölge vb.) birbirine çok yakın olan ikizlerin beyin yapılarının birbirine çok benzer olmasına neden olur. Beyin yapılarının benzer olması ise kuşkusuz benzer düşünce, his ve hatta rüyalara yol açabilir. Öte yandan “Jim İkizleri”nin hikayesinde olduğu gibi pek çok şeyin birebir örtüşmesi ise tesadüftür. Çünkü Dünya’da yaklaşık olarak 100 milyon ikiz yaşamaktadır. Bu kadarı da tesadüf olamaz diyecekseniz bu hikâyenin 100 milyon da 1 ortaya çıkmış olduğunu yeniden düşünün.

Kaynaklar

Benzer Kanıtlar