Mektup zarfının alıcı adına; Tanrı, adres bölümüne de İsrail yazarsanız, mektubunuz, Kudüs’teki Ağlama Duvarı’na gider. Bunun nedeni, çok eski geleneğe dayanır. Binlerce yıldır el yazısı ile yazılan dua ve dilekler, Yahudilerce kutsal sayılan Ağlama Duvarının dev taşları arasına bırakılıyor. İsrail posta servisi, Kudüs’e kadar gidip, dilek ve dualarını bizzat sunamayan inananlara böyle bir kolaylık sağlamış.

İsrail Hükümeti Basın Bürosu tarafından yayınlanan bu fotoğraf, Tanrı’ya gönderilen mektupları gösteriyor. İsrail’in posta servisi, her yıl dünyanın her yerinden düzinelerce mektup alıyor. İade adresi yer almayan bu mektupların alıcı kısmında; “İsa”, “Cennetteki Sevgili Babamız” yada sadece “Tanrı” yazıyor. Mektuplar en çok Yahudi Bayramları öncesinde gönderiliyor.

Posta servisi, mektupların Rusya, Çin, Fransa, Nijerya ve Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere dünyanın her yerinden geldiğini söylüyor.

Ağlama Duvarı, Yahudilerce kutsal kabul edilen Büyük Tapınağın ayakta kalan batı duvarıdır. Bu sebeple Batı Duvarı adı ile kullanımı daha yaygındır. Antik Museviliğin merkezi olan Büyük Tapınak, Kral Süleyman tarafından MÖ 597 yılında yaptırılmıştır. Birçok defalar tahrip edilmiş, hatta bir kere tamamen yıkılıp yeniden yapılmıştır. Bugün sadece batı duvarı ayakta olan tapınak alanına, 7. yüzyıl sonlarında inşa edilmiş olan Kubbetüs Sahra ve Mescid-i Aksa yer almaktadır.

2007 yılında boru hattı döşeme çalışmaları sırasında, Birinci ve İkinci Tapınağın kalıntıları bulunmuştur. Musevi inanışına göre Mesih gelmeden önce, bu alana bir tapınak(3. Tapınak) daha inşa edilmesi gereklidir. Bu nedenle muhafazakar Musevilerin taraftarları, günün birinde üçüncü tapınağın inşa edilmesini ummaktadırlar.

Ağlama Duvarı’nın uzunluğu yaklaşık 485 metre, toprak seviyesi üzerinden yüksekliği 18 metredir. Çok uzun ve çok ağır taşlar kullanılarak yapılmıştır. 12 metre uzunluğunda, 1 metre yüksekliğinde ve 100 tondan daha ağır taşlar kullanılmıştır.

Kaynaklar:

Benzer Kanıtlar