Rüya gören kişinin, rüya görmekte olduğunu farkında olup, rüyanın hikayesi, karakterleri ve geçmekte olduğu mekanı ile ilgili detayları bir dereceye kadar kontrol etmesine lüsid rüya denir.

Lüsid rüyada iken, rüya dünyası adeta gerçek dünyaya dönüşür. Gerçek dünyada olduğu gibi her şeyi görmek, duymak, hissetmek, tatmak ve hatta koklamak mümkün olur. Lüsid rüya sırasında beyin farklı bir bilinç durumu içine girer. Uyku durumu ve rüya devam etmekteyken bilinçte bir uyanıklık durumu hasıl olur. Normal rüyada bilinç kapalıdır. İşte bu yüzden normal rüyada, mesafe ve belirsizlik hissi vardır. Lüsid rüyada ise beyin uyanık, doğal ve güvenli bir bilinç durumundadır.

Lüsid rüyada olan kişi, uyumakta olduğunu ve dilediği zaman uyanabileceğini bilir. Ancak söz konusu olan lüsid rüya ise uyanmak isteyene pek rastlanmaz. Çünkü bu deneyim tüm duyuları canlandıran, bilinçsiz benliğin iç işleyişini keşfedeceğimiz gerçek bir özgürleşme anı sunar.

Lüsid rüya, bilimsel olarak kanıtlanmış mı?

Tibetli rahipler, binlerce yıldır üzerinde çalıştıkları, rüya yogası felsefesinde, rüyaları kontrol etme tekniklerini kullanmışlardır. Fenomenle ilgili en eski referansa, Antik Yunan’da rastlanmıştır. Aristoteles’e ait metinlerde bilinçli rüyadan söz edilmiştir. Fakat modern şekli ile terim, 1800’lerde konu ile ilgili tutkulu çalışmalar ortaya koymuş olan araştırmacı, Marquis d’Hervey de Saint-Denys tarafından kullanılmıştır.

1968 yılında, Celia Green, konu ile ilgili daha önce yayınlanmış kaynakları tarayarak ve bu tür rüyaları gören kişilerle iş birliği yaparak, lüsid rüyaların temel karakteristik özelliklerini belirlemiştir. Lüsid rüyanın, sıradan rüyalardan çok farklı karakteristik özellikleri olduğunu ve REM (uykunun hızlı göz hareketleri içeren bölümü) döneminde ortaya çıktığını tespit etmiştir. Bununla birlikte Green, lüsid rüyanın sahte uyanış ile ilişkili olduğunu, ortaya koyan ilk kişi olmuştur. Ardından parapsikolog Keith Hearne, gönüllü bir denek üzerinde gerçekleştirdiği deneyle hızlı göz hareketlerini kayıt ederek, lüsid rüya ile ilişkilerini incelemiştir. Hearne’in araştırmaları, ana akım bilim yayınlarının radarına girince, Stanford Universitesi’nden Stephen LaBerge, deneyleri tekrardan yaparak, bulgularını resmi olarak yayınlamıştır. Kendisi de verimli bir lusid rüyacı olan LaBerge, 1987 yılında Lüsidise Enstitüsü’nü (The Lucidity Institute) kurmuştur. Enstitününün misyonu, lüsid rüyanın doğallığını ve potansiyelini araştırmaktır. Bu bilmece, insan zekasını anlamada önemli gelişmeler sağlayabilir.

Deney nasıl yapılıyor? Lüsid rüyanın varlığı, deneysel olarak, nasıl tespit ediliyor?

REM sırasında, gözlerimizi hızla hareket ettiriyoruz. Lüsid rüya da REM döneminde gerçekleşiyor. Araştırmacı ve denek, deney öncesinde özel bir göz hareketini, sinyal olarak belirliyorlar. Örneğin denek, araştırmacıya ‘lüsid rüyadayım’ mesajını vermek için, önce sağa, sonra sola, sonra tekrar sağa göz hareketini tekrarlayacak, böylece araştırmacı deneğin mesaj iletmekte olduğunu anlayacaktır. Denekler bunu yapabilmişlerdir. Böylece, REM devam ederken, bilinçli bir mesajı, fiziksel bir sinyal ile iletebilecek bir bilinç durumunun hasıl olduğu ispatlanmış olur.

Lusid Rüya görmeyi öğrenebilir miyiz?

Uzmanlar, lüsid rüya görmeyi herkesin öğrenebileceğini iddia ediyor. Hatırlasak da hatırlamasak da hepimiz rüya görüyoruz ve hepimizin bilinçli rüya görme kapasitesi var. Çocuklar lüsid rüya görmeyi, sezgisel olarak öğreniyorlar. Parkinson Hastalığı gibi dejeneretif durumlarda kullanılan ilaçlar, lüsid rüyaya neden olabiliyor. Yaşın ve bilinç kabiliyetinin bir önemi yok, herkes çeşitli teknikleri kullanarak lüsid rüya görmeyi başarabiliyor.

Araştırmalar, herkesin hayatında en azından bir defa lüsid rüya gördüğünü ortaya koymaktadır. Kendiniz için doğru mekanizmayı bir kez keşfederseniz, lüsid rüya görmeniz hiç de zor değildir.  Tek yapmanız gereken, rüya durumunu tanıma alışkanlığı kazanmaktır. Bunu başarmak için önerilen birçok yol var, örneğin:

Meditasyon- Lüsid rüyaya olan isteğinize odaklanarak, meditasyon yapmak faydalı oluyor.

Görselleştirme– Bir nesne ya da bir renk belirleyerek, uyanık olduğunuz zamanlarda o rengi ya da nesneyi her gördüğünüzde, rüyada mıyım diye sorma alışkanlığını geliştirmek. Bir süre sonra bu egzersizi rüyalarınıza taşıyabiliyor, geliştirdiğiniz yeni bilinç durumu, lüsid rüya dünyasına giriş anahtarı olabiliyor.

Gerçeklik kontrolü– Rüyada mıyım sorusunu sormayı alışkanlık haline getirmek de etkili bir farkındalık geliştirme tekniği olarak kullanılıyor.

Rüya günlüğü tutmak– Rüyalarınızı yazacağınız bir günlük tutarak ve uyumadan önce en son gördüğünüz rüya ile ilgili notlarınızı okuyarak farklı bir bilinç durumu geliştirmede yardımcı oluyor.

Bunlardan birini seçebilir ya da hepsini aynı anda denemeye başlayabilirsiniz. Teknikleri uyguladıkça, lüsid rüyaların tohumlarını attığınızı göreceksiniz. Uykunuz sırasında zihninizin, bilinçsiz tarafını tetikleyecek bir mekanizmanın işlemeye başladığını fark edeceksiniz. İlk lüsid rüyayı görmek en zorudur. Bir kez bu bilinçsiz programlama çalıştıktan sonra, lüsid rüyaya geçmek daha kolay olur.

Lüsid rüya görme tekniklerini uygulayan öğrenciler arasında yapılan bir analiz, ilk lüsid rüyanın, uygulamalara başlanmasından 3 ile 21 gün arasında görüldüğü anlaşılmıştır. Lüsid rüya deneyimini yaşayan insanlar, ilk deneyimlerinin sunduğu keyfin büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu bildirmişlerdir.

Lüsid rüya’nın bir faydası var mıdır?

Başlangıçta lüsid rüyalar cazibesini, günlük hayatımızdaki sıkıntılardan kaçma fırsatı sunmasına borçludur. Sanal rüya dünyanda, gerçekçi bir şekilde şehirlerin üzerinde uçabilir, hayranı olduğun kişilerle buluşur ya da eline kimsenin su dökemediği bir gizli servis ajanı olabilirsin. Üstelik bu sanki gerçekten oluyor gibidir. Ancak bu eğlenceli yararların yanı sıra, esasen lüsid rüya, bazı sorunların çözülmesinde ya da mental bazı alanlarda gelişme sağlanma amacı ile kullanılıyor. Bunlar kısaca şöyle özetlenebilir: Problem çözme, yaratıcılığın gelişmesi, korkularla yüzleşme, özgüvenin artması, yeni yetenekler geliştirme ve bilinçaltını keşfetme.

Sonuç olarak, Lusid Rüya’nın güçlü bir psikolojik araç ve zenginleştirici bilinçli bir deneyim olduğunu söyleyebiliriz.

Kaynaklar:

  1. https://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/193049114X/worldofluciddreaming-20
  2. http://www.lucidity.com/SleepAndCognition.html
  3. https://en.wikipedia.org/wiki/Lucid_dream

Benzer Kanıtlar