Marie Curie, Nobel ödülü kazanan ilk kadın ve aynı zamanda farklı bilim (Fizik ve Kimya) alanında iki ödül sahibi olan ilk insandır. Bilimsel çalışmalara adanmış yaşamı, üzerinde çalıştığı radyoaktif maddelerin ölümcül etkileri nedeni ile sonlanmıştır.

Çalışmalarından dolayı, radyoaktivite birimine, “curie” adı verilmiştir. Curie’nin not defterleri aşırı derecede radyasyona maruz kaldığı için, ancak kurşun kaplı bölmelerde muhafaza edilip, sadece radyoaktif koruma altında incelenebilmektedir.

Yaşamının ilk yılları

Marie Curie, (Maria Sklodowska), 7 Kasım 1867’de Varşova’da, öğretmen bir ailenin kızı olarak dünyaya gelir. Yerel okullarda başlayan eğitim hayatı, babasının özellikle bilimsel konularda ilgisinin uyanmasına neden olan desteği ile devam eder. Varşova’daki öğrencilik yıllarında, devrimci öğrenci organizasyonlara katılan Marie, çalkantılı siyasi atmosfer ve ülkesindeki eğitim sisteminin kadınlara üniversite eğitimi almasına izin vermemesi nedeniyle, 1891’de, Paris’e gider. Sorbonne’da fizik ve matematik öğrenimine devam ettiği bir buçuk yılın sonunda, sınıf birincisi olarak fizik diploması alır. 1894 yılında ise ikinci diplomasını matematik alanında alır. Bir sonraki hedefi ise öğretmenlik diploması alıp, Varşova’ya dönmektir. 1894’te Fizik Okulunda Profesör olan Pierre Curie ile tanışır ve bir yıl sonra evlenirler. Bu tarihten itibaren Maria Skłodowska yerine, Marie Curie adını kullanmaya başlar.

Bilimsel Çalışmaları ve Ödülleri!

1896 yılında, uranyum tuzlarının yaydığı, sonraları radyoaktivite olarak adlandırılacak olan, ışın üzerinde çalışmaya başlar. Toryumun da bu ışınları yaydığını fark eder. Çalışmalarını eşiyle birlikte sürdürmeye başlar. 1898 yılında radyoaktif bir element olan polonyumu(uranyumun radyoaktif bozulması ile ortaya çıkan) keşfederler. (Polonyum ismi, Marie’nin vatanından esinlenerek konulmuştur.) 1898’de ise doğal radyoaktif element olan radyumu bulurlar. 1903’te doktorasını vererek, Fransa’da doktora unvanı sahibi ilk kadın olur. Aynı yıl radyoaktivite konusundaki araştırmalarından dolayı, Nobel Fizik Ödülünü alarak tarihte Nobel Ödülü alan ilk kadın olur. Ardından Pierre Curie,  Sorbonne’daki Fizik laboratuvarının başkanı olarak atanırken, Marie Curie de  fizik öğretmenliğine başlar. O sırada Marie ve eşi, radyasyona maruz kalmaları nedeniyle, sağlık sorunları yaşamaya başlarlar. Radyumun zararları, araştırmacılar tarafından kabul edilmeye başlanmıştır. Bu bilgi, radyumla kanserli hücrelerin tahrip edilerek, kanser hastalığının tedavisinde kullanılabileceği fikrinin doğmasına neden olur.

1906 yılında, Piere Curie trajik bir şekilde hayatını kaybeder. Kocasının ölümü sonrasında Marie, Piere Curie’nin görevine atanarak, bu pozisyona sahip olan ilk kadın olarak, Fen Bilimleri Fakültesinde, genel fizik profesörü olur. Ayrıca 1914 yılında kurulan Paris Üniversitesinin Radyum Enstitüsü Laboratuvarının Müdürü olarak atanır.

1911 yılında radyum üzerindeki çalışmaları ve polonyumun keşfindeki rolünden ötürü, Nobel Kimya Ödülü’ne layık görülür. Böylece tarihte iki Nobel Ödülüne sahip ilk kişi olur. Ödüle layık görülen çalışması, bir elementin radyoaktif işlemler geçirdikten sonra, başka bir elemente dönüşebileceğini göstermiştir.

Diğer mücadeleleri ve I. Dünya Savaşı yılları!

Başarılarına rağmen, tamamı erkeklerden oluşan Fransız Bilimler Akademisi üyeliğine kabul edilmez. Evli bir adam olan Paul Langevin ile aşk yaşadığı dedikoduları, basında “skandal” başlıklı haberlere konu olur. Ancak haberler ve dedikodular dışında böyle bir ilişkinin varlığını doğrulayacak bir gelişme yaşanmaz. 1914 yılında Paris Üniversitesi’nde kurulan Radyum Enstitüsü’nün ilk müdürü olarak atanır.

Hayatı boyunca radyumun tıptaki önemine dikkat çeken Curie, I. Dünya Savaşı  sırasında taşınabilir röntgen cihazlarının üretilmesini sağlar. Bu sırada yüksek dozda radyasyona maruz kalır. Ardından Varşova’daki Radyum Enstitüsü’nün kurulmasında önemli bir rol oynar. Başkan Hoover tarafından kendisine verilen 50 bin dolar ödül ile yeni kurulan laboratuvara radyum alınmasını sağlar.

Bilim için ölen kadın!

1934 yılında, Fransa’da kan kanseri nedeni ile yaşamını yitirir. Hastalığı aşırı dozda radyasyona maruz kalmasına bağlanır. Bu yüzden ona, “bilim için ölen kadın” denilir. 20 Nisan 1995’te Marie Curie’nin ve eşinin mezarları Fransa’nın ulusal anıt mezarı olan Panthéon’a taşınmıştır. Marie Curie başarılarından dolayı bu şerefe layık görülen ilk kadındır.

Kaynaklar:

Benzer Kanıtlar