Ciddi bir ifade ile tırnaklarını kemirmekte olan bir insan, Dünya’nın her yerinde aynı manaya gelir. Çünkü bu davranış, kültüre özgü değil, evrenseldir. Bu davranış genellikle sinirsel bir tik ya da kötü bir alışkanlık gibi algılanır ve gereken önem verilmez. Oysa tırnak yeme davranışı bazı sağlık sorunlarının sonucu olarak ortaya çıkabileceği gibi bizzat kendisi de bazı sağlık sorunlarına yol açabilir.

Tırnak Yeme Davranışı Nedir?

Bilimsel adı “Onychophagia“dir. “Patolojik vücut odaklı tekrarlı davranış” sınıfına girer. Bu sınıfa giren diğer davranışlara, vücuttaki tüy (saç, kaş, kirpik vb.) koparma, deri koparma vb. örnek verilebilir. Bu davranışlar genellikle çocukluk ve ergenlikte bilhassa stresli dönemlerin akut bir belirtisi olarak ortaya çıkar. İleri yaşlarda başlaması ise olağan karşılanmaz.

Neden Tırnak Yeriz?

Konu ile ilgili pek çok teori geliştirilmiş olmakla birlikte her bireyin durumu, davranışın ciddiyetine ve davranışı tetikleyen olaylara bağlı olarak değişir. Normal kabul edilebilecek bir alışkanlık mı yoksa kompülsif (takıntılı) bir davranış mı olduğunu belirlemek hiç kolay değildir.

Bazı uzmanlar, davranışın çocukluk alışkanlıkları olan emzik ve parmak emmenin bir uzantısı olarak ortaya çıktığına inanmaktadır. Bu teze göre; bebeklik döneminde emzik sayesinde rahatlayan birey, ilerleyen yaşlarında aynı rahatlamayı parmağını emerek ya da tırnaklarını yiyerek sağlar. Kronik hale gelmemiş olan tırnak yeme davranışının sadece stresli dönemlerde ortaya çıkması bu tezi doğrular niteliktedir. Ancak tırnak yeme davranışının sistematik bir şekilde gerçekleşmesi durumunda parmaklarda oluşabilecek yaralanmalar, kesin kanıtı olmamakla birlikte obsesif kompülsif bozukluk spektrumuna ait bir durumun varlığına işaret ediyor olabilir.

Tırnak yeme davranışı bir ihtiyaç ile tetiklenerek ortaya çıkıyorsa örneğin birden giysilerinize takılan şeytan tırnağınız olduğunu fark edip, onu dişinizle koparıyorsanız bu tekrarlayan davranış sınıfına girmez. Çünkü bir rahatsızlık hasıl olmuştur ve tırnağınızı kopararak o rahatsızlıktan kurtulduğunuz için rahatlamışsınızdır. Ancak bu rahatlama hissi, rahatsızlığa yol açan bir durum olmadığı halde devam ederse bu durumda ortaya çıkan davranış, patolojik tekrarlı davranış sınıfına girer.

Bununla birlikte onphophagia’nın genetik köklere sahip olduğunu gösteren de pek çok kanıt vardır. Tıpkı anksiyete ve stres bozuklukları gibi aile öyküsünde vücut odaklı tekrarlı davranışlar olan kişilerde tırnak yeme davranışının görülme sıklığı daha yüksektir.

Zaraları

Parmak ve tırnaklardaki mikropların ağız yolu ile vücuda girmesi kolaylaştığı gibi yaralara temas eden mikroplar pek çok sağlık sorununa yol açabilir. Yaralanmanın neden olduğu korumasız dokular, enfeksiyona açık hale gelir. Mantar ve siğil gibi tedavisi uzun süren sağlık sorunlarına yol açma potansiyeli yüksektir.

Tırnak yeme davranışı dişlere de zarar verir. Çünkü tırnaklarımız sert bir madde olan keratin denilen bir proteinden üretilir. Bu sert madde, diş minemize zarar verir. Bu da uzun vadede dişlerimizin görünümünde ve bütünlüğünde kalıcı hasara yol açabilir.

Bir diğer zararı ise tırnakların kesilme şeklinin, tırnağın uzama şekline etki etmesidir. Örneği şeytan tırnağını koparırsanız muhtemelen daha fazla şeytan tırnağın çıkmasına neden olursunuz. Ya da tırnağın yanlarının fazlaca koparılması tırnağın uzadığında “tırnak batması” diye tabir edilen son derece acı verici soruna yol açabilir.

Sonuç

Günlük hayatımızda hiç farkında olmadan tekrarladığımız pek çok alışkanlığımız olabilir ancak eğer bunlardan biri, takıntılı bir şekilde tırnak yemekse dikkatli olmalıyız. Mevcut durumumuzun sağlık sorunu haline gelip gelmediğini anlamak için kendimizi eğitmek önelidir. Tırnak yeme davranışının sönmesi için işe yarayan yöntemlerden biri elleri meşgul edecek zevkli bir uğraş bulmaktır. Aldığınız önlemlere karşın tırnak yeme davranışımız sistematik bir şekilde sürüyorsa uzman yardımına başvurmayı ihmal etmemeliyiz.

Kaynaklar:

Benzer Kanıtlar