Konsolosluk ve büyükelçilik yabancı bir ülkede ülkesini temsil eden bir grup memurun görev aldığı, diplomatik misyonlu resmi dairelerdir. Bu iki resmi dairenin sorumluluk, yönetim, konum ve alanı birbirlerinden farklıdır. İşte farklar:

Anlam

Büyükelçilik, yabancı bir ülkede, kendi ülkesinin hükumetini diplomatik olarak temsil eden kurumdur.

Konsolosluk ise büyükelçiliğin bir koludur.

Yönetim

Konsolosluğun en tepe yöneticisine konsolos veya başkonsolos denir ve bir ülkede çok sayıda konsolos olabilir. Büyükelçiliğin başında ise büyükelçi görev yapar ve bir ülkede sadece bir büyükelçi olabilir.

Konum

Konsolosluklar; büyük şehirler, finansal merkezler ve turistik merkezlerde; büyükelçilik ise başkentte bulunur.

Sorumluluk alanı

Konsolosluklar küçük meselelerle ilgilenirken, büyükelçilikler iki ülke arasındaki diplomatik önemli meselelerle ilgilenir.

Tanımlama

Konsolosluk, başka bir ülkenin topraklarında, kendi ülkesini temsil etmek için kurulmuş olan büyükelçiliğin alt birimi olarak hizmet veren bir resmi dairedir. Büyükelçiye bağlı olarak çalışan başkonsolos tarafından yönetilir. Başkent hariç ülkenin önemli şehirlerinde kurulabilir. Konsolosluklar öncelikle seyahat ve göç konuları ile ilgilenirler. Ülkesini ziyaret etmek isteyen yabancılara vize vermek, bulunduğu ülkedeki kendi vatandaşlarının doğum, ölüm, evlilik ve boşanma kayıtlarını tutmak konsolosluğun görevleri arasındadır. Bunların yanı sıra bulunduğu ülke ile kendi ülkesi arasındaki ilişkileri düzenlemek, ticareti kolaylaştırmak ve bulunduğu ülkede ikamet eden vatandaşlarını korumak konsolosluğun önemli görevleri arasındadır.

Büyükelçilik ise yabancı bir ülkede ülkesinin en üst düzeyde temsil eden büyükelçi ve ona bağlı diğer memurların görev yaptığı öncelikli diplomatik dairedir. Büyükelçiliğin mevcudiyeti iki ülkenin kalıcı diplomatik ilişkiler içinde olduğunun göstergesidir. Bulunduğu ülkedeki olaylar hakkında kendi ülkesine bilgi verir. Büyükelçilik dışişlerinin başka ülke topraklarında kurulmuş resmi merkezidir. Büyükelçi, bulunduğu ülkede ülkesinin hükumetinin en üst düzey temsilcisi ve sözcüsüdür. Hatta büyükelçi, bulunduğu ülkede vatandaşı olduğu ülkenin devlet başkanını temsil eder.

Kaynaklar:

Benzer Kanıtlar