Sihizm, Dünya’nın beşinci büyük dinidir. Üstelik bu beş büyük dine göre oldukça gençtir. Henüz 500 yaşındadır. Bugün Dünya’da Sihizm’e inanan, kendini Sih olarak tanımlayan 25 milyon kişi yaşamaktadır. Sihler, neredeyse bütün büyük ülkelerde varlık göstermektedir. Amerika Birleşik Devletleri’nde yaklaşık yarım milyon Sih yaşamaktadır. Bu makalede, Sihizm ile ilgili temel bilgileri ve en çok merak edilen soruların yanıtlarını bulabilirsiniz.

Sihizm kim tarafından ve ne zaman kurulmuştur?

Sihizm, şu anda Pakistan’ın bir parçası olan eski Pencap’ın kuzey kesiminde, 1.500’lerde ortaya çıkmıştır. Sihizm’in kurucusu, içinde yetiştiği Hindu felsefesini reddeden Guru Nanak’tır. Guru Nanak, Kast sistemine karşı gelmiş, Hindu ayinlerine katılmayı reddetmiş ve verdiği vaazlarda insanların eşit olduğunu söylemiştir. Yaşamı boyunca köy köy gezmiş, gittiği yerlerde tanrılar ve tanrıçalar anlayışını kınamış ve tek bir tanrı olduğunu söylemiştir.

Guru Nanak Dev

Sihlerde Tanrı ve Yaradılış Anlayışı

Sihlere göre; yaratılış ve yaratıcı ayrılmaz bir bütündür. Başka bir deyişle yaratıcı, yarattığı her şeye nüfuz etmiştir. Tanrı’nın varlığını deneyimlemenin yegâne yolu yaradılıştır. “Ek Onkar”, tek yüce gerçekliği ve tanrının birliğini temsil eder. “Ek” tek, “Onkar” ise tanrı demektir. Kutsal metinler, “Ek Onkar” cümlesi ile başlar.

Sihler peygamberlere ve azizlere inanır mı?

Sihizm’e benzersiz katkıları olan ve Sihizm’in kurucusu kabul edilen on manevi üstat vardır. Bu guruların ilki Guru Nanak Dev’dir. Aslında bu on guru, tek bir ruhun farklı bedenlerde yeniden tezahürüdür. İnsanın ruhsal aydınlanmaya kavuşması için yaratıcının bir parçası olan kendi ruhu ile bağ kurması gerekir.

Sihizm’in On Gurusu: Guru Nanak Dev, Guru Angad Dev, Guru Amar Das, Guru Ram Das, Guru Arjan Dev, Guru Har Gobind, Guru Har Rai, Guru Har Krişan, Guru Tegh Bahadur ve Guru Gobind Singh.

Kutsal Kitap

Sihizm’in kutsal kitabı, Guru Granth Sahib’tir. Ancak Sihler tarafından bir kitaptan çok, yaşayan bir guru olarak görülür. 1430 sayfa uzunluğundaki kitap, Sih dininin kurucularıyla Hinduizm ve Müslüman önderlerin sözlerinden oluşur.

İbadet

Sihler, dua ederek ve meditasyon yaparak egonun etkisinden sıyrılacaklarına ve böylece tanrı ile bağ kuracaklarına inanırlar. Bu iki ibadet yöntemi hem sessizce hem de yüksek sesle; hem tek başına hem de grupla yapılabilir. Dua, günlük olarak kutsal kitaptan seçilmiş ayetlerin okunması ile meditasyon ise bir kelimenin ya da cümlenin tekrarlanmasıyla yapılır.

İbadethane Gurdwara

Sihlerin ibadethanelerine Gurdwara denir. İbadet için özel bir gün yoktur. Gurdwara herkese açıktır. Gurdwara’ya girerken ayakkabıların çıkarılması, başın örtülmesi istenir.

Yeniden Doğuş Töreni: Amrit

Sihizm’de, vaftiz törenine eşdeğer, Amrit seremonisi adı verilen, yeniden doğuş seremonisi yapılır. Tören başında kılıçla karıştırılarak hazırlanan şerbet içilir. Törende kişi, sembolik bir hareketle egosunu teslim ettiğini ve gerekirse bu yolda canını feda edebileceğini ve eski yaşamı ile tüm bağlarını keseceğini ifade eder. İmanın dört sembolünden biri olan sarık, yaşam boyunca asla kesilmeyen saçları örtmek için kullanılır.

Beş Büyük Kötülük

  • Ankhar (ego- benlik)
  • Krodh (öfke)
  • Lobh (aç gözlülük)
  • Moh (maddi bağlılık)
  • Kam (şehvet)

Sihler ve Cihat Kültürü

Sihizm, ezilen ve inançları zorla değiştirilmeye çalışılan insanların haklarını savunmak için ortaya çıkmış bir din olduğundan, asla zor kullanmaz. Başka dinlere saygı duyan seküler ahlak ilkelerine bağlı olan Sihlerin kapısı herkese açıktır.

Sihizm’de Şeytan

Sihizm inanç sisteminde Şeytan yoktur. Sih öğretisinde, ego ve egonun ruha etkileri vardır. Eğer insan egosunu şımartır, bilincinin dizginlerini ruhunun elinden alıp, egonun ellerine teslim ederse işte o zaman şeytani karanlık etkiler ortaya çıkabilir.

Ölümden sonra yaşam

Sihizm‘in temel teması, ruh göçüdür (reankarnasyon). Ruh sürekli olarak ölür ve yeniden doğar. Ruhun yaşadığı her ömür, önceki ömründe katettiği yolun devamıdır. Ruh göçü, ruh egonun etkilerinden tamamen kurtulup, özgürleşene kadar devam eder. Bununla birlikte Sihler, ruhun tek kurtuluşunun Sihizm’den geçtiğini de iddia etmezler. Onlara göre; başka dinlere inanan insanların ruhu da pekala aydınlığa kavuşabilir. Bu yaklaşımları da yine laik etik anlayışın bir başka tezahürü olarak karşımıza çıkar.

Sihizm ile ilgili temel bilgileri vermeye çalıştığımız bugünkü yazımızı, kurucu Guru Nanak’ın sözleri bitireceğiz: En yüksek erdem, hakikate ulaşmaktır ancak dürüst bir yaşam hakikate ulaşmaktan bile önce gelir.

Kaynaklar:

Benzer Kanıtlar