Taoizm (Taoculuk ya da Daoizm) yaklaşık 2.000 yıl önce Çin’de ortaya çıkmış dini bir gelenektir. Çin’deki kökleri, Xia Hanedanlığından (M.Ö. 2205-1765) önce gelen Şaman geleneklerine dayanır. Bugün Taoizm, geniş kitlece takip edilen bir Dünya dinidir. Taoizm’in bazı takipçileri, dinin resmî kurumları olan tapınaklara ve manastırlara bağlıdır. Bazı takipçileri bir keşişin yolunda yalnız yürümeyi seçmiştir. Bazıları ise aslında başka bir dine bağlı oldukları halde Taoizm’in dünya görüşünü benimsemiştir.

Günümüz Çincesinde Tao, yol, yön, yöntem, temel, akış vb. anlamlara gelir.

Taoist Dünya Görüşü

Taocu dünya görüşü, köklerini dünyada var olan değişimi yakından gözlemlemek üzerine kurmuştur. Taocu hem dış dünyada hem de kendi içinde geçirdiği değişimleri gözlemler ve yaşamını değişim örüntüleri ile uyumlu hale getirmeye odaklanır. Bu sayede insanın bu örüntülerin kaynağını deneyimleme imkânı bulacağına inanılır. Buna Tao ya da ilkel birlik denir. Bir insan Tao’ya ulaştığında sözleri ve eylemleri kendiliğinden sağlık ve mutluluk üretmeye başlar. Üstelik Tao’ya ulaşmış kişi, kendisi kadar ailesi, arkadaşları, yaşadığı toplum, bütün dünya ve hatta dünya ötesi için de mutluluk ve sağlık üretir.

Lao Tzu & Tao Te Ching

Taoculuğun en ünlü tarihi ve efsanevi karakteri Laozi (Lao Tzu) ve en ünlü yazıtları ise Daode Jing (Tao Te Ching)’dir. Efsaneye göre; Laozi, ölümsüzlük diyarında sonsuza kadar kaybolmadan önce Çin’in batı sınırı bekçisine, Daode Jing ayetlerini yazdırmıştır. Daode Jing, “Yol ve Erdem Kitabı” adı ile de anılır. Bu kitap, klasik dini kitaplardan farklı olarak “tanrı” veya “yaratıcı” kavramından söz etmez. Hatta bu kitapta iyi ve kötü gibi temel ahlaki kavramlara bile rastlanmaz.

Daode Jing’e göre; Tao anlatılamaz ve ona bir ad verilemez. Çünkü her şey durmaksızın değişmekte ve dönüşmektedir. Oysa ad vermek ve tanımlamada bulunmak, değişimle yani akışla çelişmektir. Bu yüzden Daode Jing ayetleri, kavramsal değil, sezgisel bir anlam iletir. İnanışa göre; insan meditasyon yaparak Çi (Qi: Yaşam Gücü) akışına odaklanabilir ve böylece ağaçların, kayaların, dağların, çiçeklerin vb. ruhuyla nasıl iletişim kuracağını keşfedebilir.

Dalongdong Bao’an Tapınağı

Ritüeller & Kehanetler & Sanat & Tedavi

Taoizm, tapınaklarda ve manastırlarda düzenlenen pek çok seremoni geleneği, i-ching (bir çeşit Çin falı), feng-şui (feng-shui), astroloji, simya gibi yaklaşımlar ve zengin sanatsal bir miras yaratmıştır.

Laozi’ye göre; insan ancak geçmişin pişmanlıklarından ve geleceğin kaygılarından kurtularak doğayla uyumlu bir yaşam formu geliştirebilir. Doğayla uyumlu yaşam formunun oluşabilmesi için insanın içinde bulunduğu anla bütünleşmesi gerekir. İnsan ancak bu sayede dengeyi bulabilir ve Tao yolunda yürüyebilir.

Taoculuğun binbir farklı yolu vardır. Üç temel düstura sağdık kalmak kaydıyla herkes kendi yolunda yürüyebilir. Bunlar;

  • Doğal dünyaya derin saygı duymak,
  • Değişim örüntülerine duyarlı olmak,
  • Sözel bir ifadesi mümkün olmayan Tao’ya sezgisel olarak açılmak.

Taoculuğa göre seçilen yolun önemi yoktur. Önemli olan yürünen yolun bu üç temel düstura uygun olmasıdır. Bu temel düsturlarla uyum sağlanması durumunda her bir birey, kendi yolunda Tao’ya doğru yürüyebilir.

Kaynaklar:

Benzer Kanıtlar