Timsahların dili, güçlü kas yapısına sahiptir. Bir çok omurgalıda olduğu gibi ağzın tabanında yer alan dil, yiyeceklerin ağız içinde hareket etmesini sağlar. Çene kemikleri hareket etmediği için, güçlü dilleri tüm manipülasyonu üstlenmiştir. Dilleri güçlü olsa da çene kemiklerinin hareket etmemesi nedeniyle, çiğnemeyi çok iyi yapamaz, yiyecekleri büyük parçalar halinde yutarlar. Dilin üst bölümünde tat tomurcukları ve papiller yer alır. Hassas ve nemli olan dil, sinir ve kan damarları ile doludur. Fakat bu güçlü dil, ağızdan dışarı doğru uzatılamaz. Çünkü timsahların dilleri alt çeneye bir zar ile bağlıdır. Dil, mandibular kemiği ile alt çene kemikleri arasında uzanır. Zarla alt çeneye bağlı olmasına karşın dil, yiyecekleri damağa doğru itebilir ve yavruları taşıyabilmek için, geriye doğru çekilerek, ağzının içinde bir kese yaratabilir. Timsah ağzını açtığında parlak sarı veya portakal rengi olan dil rengi, sosyal veya uyarıcı sinyaller verme imkanı sağlar.

Timsahların dilleri tuz bezlerine sahiptir. Bizim böbreklerimizin görevinin bir kısmını, bu tuz bezleri sayesinde dil, üstlenir. Kalın ve tuza dirençli bir cilde sahip olmaları da böbreklere düşen görevi azaltmaktadır. Timsah türleri arasında boyut, morfolojik, davranışsal ve ekolojik farklar olmasına karşın, birçok özellikleri ortaktır.

Tüm timsahlar, su kenarlarında yaşarlar. Yaşam alanları genellikle nehir ve göl gibi tatlı su kaynaklarıdır ama tuzlu suda yaşayan türleri de vardır. Genellikle balık, sürüngen, kuş ve memeli gibi omurgalılarla, zaman zaman yumuşakçalar ve kabuklularla beslenirler. Hatta bazen kendilerinden daha  küçük timsahları da yerler. Aslında beslenmeleri büyük çeşitlilik gösterir. Örneğin Slender-Snouted ve tatlı su timsahları çoğunlukla balık avlarken, daha büyük türler, örneğin Nil Timsahı bufalo gibi büyük hayvanları da avlarlar. Çeneleri çok güçlüdür. Hatta timsah, en güçlü ısırma gücüne sahip hayvandır.

Diğer krokodillerden ilk ayrılmaları, Eosen çağında, yaklaşık 55 milyon yıl önce gerçekleşmiştir. Birçok türü yok olma tehlikesi ile karşı karşıyadır, hatta bazıları kritik derecede tehlike altında olarak sınıflandırılmaktadır.

http://playgkquiz.com/gk-questions/crocodile-can-not-stick-out-its-tongue

Benzer Kanıtlar