Şikago  –  Nortwestern Medicine’daki bilim insanları, nefes alma ritiminin beynimizde elektriksel aktiviteye neden  olduğunu ve bu aktivitenin duygusal kararlarımızda ve anılarımızı hatırlamada etkili olduğunu keşfetti. Davranışlar üzerindeki bu etkinin, nefes alma veya verme durumuna ve nefesi ağızdan veya burundan alışımıza bağlı olarak, değiştiği gözlemlenmiştir.

Yapılan çalışmada, bireylere korku dolu yüz ifadeleri gösterilmiştir. Nefes alma eylemi sırasında korku dolu yüz ifadesini fark etme hızının, nefes verme eylemine göre çok daha kısa bir sürede gerçekleştiği gözlenmiştir. Bununla birlikte hafıza performansı, nefes alımı sırasında artmakta, nefes verişi sırasında azalmaktadır. Ancak çok ilginçtir ki ağızdan nefes alıp verildiğinde, bu etki tamamen ortadan kalkmıştır.

Northwestern Üniversitesi Feinberg School of Medicine’da asistan profesör olarak görev yapmakta olan Chiristina Zelano, çalışmada elde edilen en önemli bulgulardan birinin nefes alıp verme sırasında, amigdala ve hippokampus faaliyetlerindeki farklılık olduğunu bildirmiştir. Nefes alımı sırasında tüm libik sistemin (koku  korteksi, amigdala ve hippokampus) uyarıldığı keşfedilmiştir.

Çalışma 6 Aralık 2016 tarihinde Journal of Journal of Neuroscience’ta yayınlanmıştır.

Kaynaklar:

Benzer Kanıtlar