Araştırmacılar, Botswana’daki gözlemleri neticesinde, Afrika yaban köpeklerinin birlikte karar alabilmek için “spesifik bir vokalizasyon” sistemi geliştirdiklerini gözlemlediler. Afrika yaban köpekleri ava çıkma kararını oylama yaparak belirliyorlar. Üstelik köpeğin dominantlık derecesine uygun oy hakkı var. Şöyle ki ava çıkma kararının alınması için, 3 büyük yaban köpeğinin oyu yeterliyken nispeten küçük yaban köpeklerinin 10 oy toplamaları gerekiyor.

Hapşırma İletişimi ve Oylama

Okavando deltasındaki Afrika yaban köpeklerinin ava çıkılıp çıkılmayacağına karar vermek için adeta miting düzenledikleri gözlenmiştir. Bütün toplantılarda ava çıkma kararı alınmadığı, ava çıkma kararının bir oylama sonucunda belirlendiği anlaşılmıştır. Ava çıkılması önerisinde bulunan yaban köpeği, burun deliklerinden kısa ve keskin nefes verme şeklinde tarif edilebilecek hapşırma benzeri bir harekette bulunur. Eğer ava çıkma önerisi dominant bir yaban köpeğinden geldiyse 3 yaban köpeğinin daha onayladığını belli etmek için hapşırması ava çıkma kararının alınması için yeterlidir. Ancak aynı öneri topluluğun daha pasif bir üyesinden geldiyse ava çıkma kararının alınabilmesi için en az 10 yaban köpeğinin daha hapşırarak öneriyi onayladığını bildirmesi gerekir.

Afrika Yaban Köpeği hakkında;

Latince adı Lycaon pictus olan Afrika Yaban Köpeğine “Alacalı Kurt” da denir. Bu ismin verilmesinin nedeni postunun renginin alacalı olmasıdır. Postu kısa tüylü ve tüyleri yer yer dökülmüş olduğundan bazı vücut bölgelerinde derisi görülebilir. Afrika’nın sahra-altı bölgesine özgü bir türdür. Sürü halinde yaşarlar. Sürüler 2-27 arasında değişen yetişkin ve bir yaşını doldurmamış yavrulardan oluşur. Kruger Ulusal Parkı’nda ortalama sürü büyüklüğü, 5-6 yetişkin yaban köpeğinden oluşurken Selous’taki sürüler ortalama 8-9 yetişkinden oluşur. Bununla birlikte yüzlerce yetişkin yaban köpeğinin bir araya geldiği geçici sürüler de görülmüştür. Sosyal bağları çok güçlü bir hayvan olduğundan yalnız avlanma neredeyse hiç görülmez. Erkek ve dişiler ayrı bir egemenlik hiyerarşisine sahiptir. Dişiler en yaşlı dişi üye tarafından yönetilir. Erkeklerde yönetici her zaman en yaşlı üye olmaz. Son derece yırtıcı bir hayvandır. Kafası dahil uzunluğu 90 cm, yerden omuz yüksekliği 70 cm’dir. Ağırlığı ise yaklaşık 25 kg’dır. Yani boyut olarak değerlendirildiğinde kurt ile çakal arasında yer alır. Zebra ve geyik gibi büyük hayvanları dahi avlayabilirler.

Kaynaklar:

Benzer Kanıtlar