Gerçek bir aslan kükremesi duymuş olanların çok iyi bileceği gibi doğada duyulabilecek en ürkütücü ses, aslan kükremesidir. Bu ses öylesine korkutucudur ki bu sesi duyacak olsanız, ne yapacağınızı düşünmeden kendinizi koşarken bulabilirsiniz.

Aslanlar kükremeleri ile meşhur olsalar da bu şekilde kükreyebilen tek hayvan aslan değildir. Kaplanlar, jaguarlar ve leoparlar da aslanlar gibi kükreyebilir. Aslında bu dördü aynı familyanın üyeleridirler. Peki bu olağanüstü sesin nasıl oluştuğunu öğrenmek ister misiniz?

Bu görkemli kükreme ses kutusu da denilen gırtlağın yapısı ile ilgilidir. Aslan ve kaplanların gırtlak yapıs,ı diğer tüm hayvanlardan farklıdır. Aynı aileye mensup olmalarına karşın diğer hayvanlar mesela çitalar aslanlar ya da kaplanlar gibi kükreyemez.

Genel olarak bir hayvanın (insan da dahil) sesi, akciğerlerinden gelen havanın ses tellerinden geçmesi ile ortaya çıkar. Ses telleri, gelen hava akımı ile titreyerek, hava çıkışını kademeli bir hale gelir ve bu da duyulur sesin ortaya çıkasını sağlar. Kısaca akciğerlerden gelen hava basıncı ve gırtlak kasları, ses tellerinin uzunluğu ve gerginliği ortaya çıkan sesin özelliklerini belirler.

Kükreme

Büyük kedilerin sesini diğer hayvanlardan ayıran başlıca özellik, ses tellerinin şeklidir. Bizim ses tellerimiz üçgen, aslanlarınki ise kare şeklinde açılır.

Bunun sebebi büyük kedilerin ses tellerinin bağlarında bir miktar yağ bulunmasıdır. Bu yağın varlığı, ses tellerinin düzelmesine ve açıkken (yani hava geçişi sırasında) kare şekline bürünmesine neden olur. Bu şekil esasen ses tellerinin dengelenmesine ve geçen havanın çok daha iyi bir tepki vermesine yol açar. Bu sayede aslanlar ciğerlerine çok fazla baskı oluşturmadan yüksek sesle kükreyebilirler. Güçlü bir aslan kükremesi, 114 desibele kadar çıkabilir. Yani bir aslanın kükremesi ile ortaya çıkan sesin yüksekliği rock konserinin ses yüksekliği kadardır.

Bundan sonra eğer bir aslan ya da kaplan kükremesi duyacak olursanız, dehşete kapılmak yerine ses tellerinin nasıl açıldığını ve ciğerlerinden gelen yüksek basınçlı havayla titreşen ses tellerini gözünüzde canlandırabilirsiniz. Ancak onların doğal ortamlarındaysanız hiç düşünmeden koşmaya başlamanız daha mantıklı olabilir.

Kaynaklar:

Benzer Kanıtlar