Finlandiya’da, eğitim kurumlarında son derece sıra dışı bir yöntem uygulanıyor. Özel olarak eğitilmiş olan köpekler, çocukların okuma alışkanlıklarının gelişmesine yardım ediyor. Köpeklerle çalışan çocukların okuma alışkanlıkları kadar özgüvenlerinin  ve yaratıcılıklarının da arttığı görülünce, proje resmi müfredata eklenmiş.

Beşinci sınıf öğrencisi Donita yüksek sesle okuduğu kitabı, dağ köpeği Hilma-Maria ilgiyle dinliyor. Donita’ya, bu etkinliği niçin sevdiği sorulduğunda Donita; “Köpekler çocukları ilgiyle dinler, hataları önemsemez, yavaş okumanıza aldırmaz.” diyor.

Hilma, okuma etkinlikleri arasında dinlenirken!

Hilma sıradan bir köpek değil. O, Finlandiya’nın güneybatısında Kaarina adlı kasabasındaki Hovirinta Okulu’nunda görevli bir  “dinleyici köpek“.

Köpeklere okuma etkinlikleri fikrini Finlandiya’ya getiren eğitimci Maarit Haapasaari, bu egzersizlerin, çocuğun benlik saygısını geliştirdiğini ve okuma alışkanlığı kazandırdığını söylüyor. Dinleyici köpekler, birden fazla okulu ziyaret ederek, çok sayıda öğrencinin okuma etkinliğine eşlik ediyorlar.

Özel eğitim öğretmeni Heidi Puputti (sol), Finlandiya’ya köpeklere okuma etkinliği fikrini getiren Maarit Haapasaari (Köpeğe sarılan) ve Köpek Hilma, Hovirinta Okulu bahçesinde…

Nerelerde uygulanıyor?

Köpeklere kitap okuma etkinlikleri, Avrupa ülkelerinde ve Amerika’da uygulanıyor. Ancak Finlandiya’nın farkı, okuma aktivitesi sırasında köpek ve çocuğun baş başa olması. Haapasaari, başka dinleyicilerin olmamasının çocuğun daha rahat hissetmesini sağladığını bildirmiştir.

Özel eğitim gereksinimi duyan çocukların eğitim gördükleri okullardan biri olan Hovirinta Okulu öğretmenlerinden Heidi Puputti, köpeklerin çocukların rahatlamasına, konsantrasyon kabiliyetlerinin gelişmesine büyük katkısı olduğunu düşünüyor. Puputti’nin verdiği bilgilere göre; bu çocuklar, ancak ortamın kontrolünün tamamen kendilerinde olduğunu fark ettiklerinde, dinleyicinin ihtiyaçlarına odaklanabiliyorlar. Başka öğrencilerin ve öğretmenin olduğu ortamda bu ilk aşamayı geçemedikleri için okuma etkinliğini gerçekleştiremiyorlar. Oysa köpeklerle baş başa kaldıklarında, dikkatlerini okudukları kitaba yoğunlaştırabiliyor ve sonuçta gerçekten okuduklarını görüyorlar. Bu onların öz güvenini geliştiriyor ve yeni kazanımlar için cesaretlendiriyor.

Neden Bern dağ köpekleri tercih ediliyor?

Bern dağ köpekleri, iri cüsseleri saygın ve otoriter görünmelerini sağladığı, sevecen bir doğaya sahip olmaları ve son derece sevimli görünmeleri nedeni ile dinleyici köpek etkinliklerinde tercih edilmektedir. Ancak aslında köpeğin cinsinin ne olduğu o kadar da önemli değildir. Önemli olan, henüz yavru iken başlayan eğitim programına katılmış olmalarıdır.

Haapasaari’nin firması Hali-Koirat (Köpeği Kucakla) Finlandiya’nın güneybatısındaki bir çok okula, dinleyici köpekler sağlıyor. Hali-Koriat’ın köpekleri, okul ziyaretleri yanı sıra yaşlı, engelli yada felçli insanları ziyaret ediyorlar.

Kaynaklar:

Benzer Kanıtlar