İnsanların ve hayvanların yok olmasına neden olacak boyutta nükleer bir felaket söz konusu olursa yeryüzünde sadece hamamböceklerinin kalabileceği iddiasını duymayanımız yoktur. Bu iddia, Amerika’nın 1945’te Hiroşima ve Nagazaki’ye attığı atom bombalarının ardından ileri sürülmüştür. Hatta dilden dile aktarılarak efsane haline gelmiştir. Bu efsanenin altında yatan gerçekleri öğrenmek istiyorsanız okumaya devam edebilirsiniz.

Hamamböceklerinin gezegenimizdeki varlığı yaklaşık 200 milyon yıldır yani dinozorların zamanından beri sürmektedir. Bu varlık süresi, onların dinozorların neslinin tükenmesine neden olan asteroit felaketinden sağ salim çıkabildiklerini kanıtlar. Ancak bu dayanıklılık kanıtı, nükleer felaket durumunda hamamböceklerinin neslinin devam edip etmeyeceği konusunda yorumda bulunmamız için yeterli değildir.

Discovery Channel ekibi, hamamböceklerinin radyasyon dayanıklılığını ölçme amacı ile bir deney tasarlamıştır. Deneyde, hamamböcekleri üç farklı seviyede Cobalt-60’a maruz bırakılmıştır. Birinci seviye bir insanı 10 dakika gibi kısa bir süre içinde öldürebilecek güçteki 1.000 radon birimi Cobalt-60’tır. İkinci seviye 10 bin; üçüncü seviye ise 100 bin radondur. Hamamböceklerinin üç seviyeden de büyük bir kayıp vermeden çıkmayı başardıkları görülmüştür. Peki ama nasıl?

Olağanüstü Dayanıklılığın Nedeni

Hamamböcekleri aşırı radyasyona dayanma kabiliyetlerini, vücutlarının basitliğine ve hücre döngülerinin yavaş olmasına borçludurlar. Hücrelerin radyasyona en fazla duyarlı oldukları zaman bölünme sırasıdır. Hamamböceklerinin hücreleri, haftada bir defa bölünür ve bölünme yaklaşık 48 saat sürer. Yani bir nükleer patlama söz konusu olursa bölgedeki hamamböceklerinin dörtte üçü, hücre bölünmesi safhasında olmayacaktır. Bu da radyasyonun hamamböceği popülasyonunun sadece dörtte birine zarar vereceği anlamına gelir. Oysa biz insanlar, hücrelerimiz hiç durmadan yenilendikleri için hamamböceklerine kıyasla radyasyona karşı aşırı derece duyarlıyız.

Buna rağmen hamamböcekleri nükleer bir patlamada hayatta kalmayı başaramazlar. Çünkü vücutlarının basit tasarımı ve hücre döngülerinin yavaşlığı radyasyona karşı dayanıklı olmalarını sağlasa da patlamada ortaya çıkacak yüksek ısı yaşamlarına devam etmelerine izin vermez.

Kaynaklar:

Benzer Kanıtlar