Havanın ısısı 30°C’ye yaklaştığında sıcaklamaya, 37°C’ye vardığındaysa sıcaktan bunalmaya başlarız. Oysa vücudumuzun doğal ısısı 37°C’dir. Vücudumuzun doğal ısısından rahatsızlık duymamız kulağa biraz tuhaf gelmiyor mu? Bunun nedeni nedir diye merak ediyorsanız yanıtı burada bulabilirsiniz.

Vücudumuz Isı Üretir

Dokularımızın gerçekleştirdiği fonksiyonların yan ürünlerinden biri ısıdır. Yani vücudumuzda sürekli olarak ısı üretilir. Vücudumuzun ısı düzenlenme sistemi, ısı üretimini ısı kaybıyla dengeler.  Bu dengeleme eylemi, otonom sinir sisteminin koordinasyonu da dahil olmak üzere çok sayıda bedensel işlev için komuta merkezi olarak görev yapan hipotalamus tarafından otomatik ve sorunsuz bir şekilde yönetilir. Tıpkı bir termostat gibi hipotalamus, vücut ısımızı düzenler. Yaşam fonksiyonlarımız açısından en uygun sıcaklık, 37°C’dir. Hipotalamus, iç ve dış uyaranları dikkate alarak vücut ısımızın 37°C’de kalabilmesini sağlamak için gerekli ayarlamaları yapar. Vücut sıvıları, tuz konsantrasyonu ve sıcaklıkla ilgili hormonların salınımı gibi ince ayarlarla vücut ısımız 37°C’de tutulur. Ancak bu ayarlamalar için deri, ter bezleri, damarlar, havalandırma kanalları gibi vücudumuzun ısı düzenleyici sistemin diğer bölümleri ile birlikte çalışır. Ortam sıcaklığı 37°C veya altında olduğu sürece vücudumuz ısı dağıtma işlemine devam edebilir. Ancak ortam sıcaklığı 37°C’ye vardığında ısı dağıtma hızı yavaşlar. Bununla birlikte vücut da ısı üretmeye davam eder. Başka bir deyişle vücut ısısı yeterince hızlı bir şekilde dağıtılamaz sonuç olarak vücut ısımız yükselir ve sıcaktan bunalmış hissetmeye başlarız.

Kaynaklar:

Benzer Kanıtlar