Hava durumu raporlarında, sıcaklıkla birlikte nem oranı tahminlerine de yer verilir. Yüzdesel olarak belirtilen nem oranı, bazen hayret verici derecede yüksek olur. Ancak aynı zamanda akıllara başka bir hayret verici soru daha takılır. Bu soru: Havadaki nem oranı %100 olursa ne olacaktır?

Nem Nedir?

Nem en basit anlamıyla havadaki su miktarıdır. Bildiğiniz gibi havadaki su yani buhar suyun gaz hali olduğundan çıplak gözle görülmez.

Sıcaklığın mevsim normallerini de aştığı yaz aylarında bazı insanların “Esas bunaltıcı olan sıcaklık değil nem!” dediğine şahit olmuşsunuzdur. Gerçekten de nem oranının yüksekliği rahatsızlığın artmasında çok önemli bir paya sahiptir.

Aslında “nem” genel bir terim olup 3 temel tipe ayrılır: Mutlak nem, bağıl nem ve spesifik nem.

Nem Tipleri

Mutlak nem, havanın hacim birimi (m³) başına içerdiği su buharının gram cinsinden değeridir.

Spesifik nem ise su buharının toplamının havanın toplamına oranıdır.

Bağıl nem ise hava durumu raporlarında belirtilen nem tipidir.

Bağıl (Göreceli/Rölatif) Nem

Adından da anlaşılacağı üzere bağıl nem, doğası gereği göreceli olarak bulunur. Havadaki su buharı miktarının havanın tutabileceği maksimum su miktarına oranıdır. Göreceli nem yüzde cinsinden ifade edilir.

Yukarıdaki raporda, 21 Nisan Cuma günü havanın en yüksek sıcaklığı 12 °C ve en yüksek nem oranı %89 olarak tahmin edilmiştir. Burada anlaşılması gereken Cuma günü havanın, (12 °C hava sıcaklığına uygun olarak) taşıyabileceği maksimum su miktarının %89’unu taşıyacağı yani nem oranının oldukça yüksek olacağıdır. Bağıl nem higrometre adı verilen aletle ölçülür.

Bağıl nem, yukarıdaki fotoğrafta görülen bardaklardaki su miktarının yüzdesel ifadesine çok benzer. Aynı şekilde hava, farklı miktarlarda su buharı ihtiva edebilir, bu yüzden farklı değerlerde göreceli neme sahip olur.

“%100 Göreceli Nem”

Göreceli nem basit tanımıyla havanın sahip olduğu su yoğunluğu demektir. Havanın taşıyabileceği nem miktarı havanın ısısına göre değişir.

Eğer hava durumunda nem oranının %100 olduğu bildirilirse bu havanın suya dönüşeceği anlamına gelmez. Nasıl ki bir sünger çekebileceği kadar su çektiğinde suya dönüşmezse havanın bağıl nemi %100 olduğunda hava suya dönüşmez. Bu havanın bulunduğu sıcaklıktaki su tutma potansiyelinin maksimum düzeyine ulaştığı anlamına gelir. Sis oluşumu da havanın nem yoğunluğun sınırına yaklaştığının kanıtıdır.

 

Kaynaklar:

Benzer Kanıtlar