İleri yaşlarda hamile kalma ihtimalinin genç yaşlara göre daha düşük olduğunu hem doğumun hem de bebeğin anne karnındaki gelişim sürecinin bir takım ekstra riskler barındırdığını biliyoruz. Ancak Avrupa Gelişim Psikolojisi Dergisi’nde (European Journal Of Developmental Psychology) yayınlanan bir araştırmaya göre bu dezavantajlar bir defa aşıldıktan sonra yani bebek dünyaya geldikten sonra ileri yaşlarda anne olmak avantajlı bir duruma dönüşüyor.

Danimarka’da 4.741 annenin deneyimleri incelenerek yapılan araştırmada ileri yaşlardaki annelerin, genç annelere nazaran çocuğun yetiştirilmesi sırasında daha az sıkıntı yaşadıkları gözlenmiştir. Anket uygulanarak ve yüz yüze görüşmeler yapılarak gerçekleştirilen araştırmada annelere çocuklarının 7, 11 ve 15 yaşlarındaki durumları ile ilgili sorular yönetilmiştir.

Sonuçları şöyle özetleyebiliriz:

  • 7- 11 yaşları arasındaki çocuğu olan annelerin yaşları arttıkça, sözel ve fiziksel ceza verme ihtiyacının azaldığı gözlenmiştir.
  • 15 yaşındaki çocukların annelerinin yaşlarının artması sözel cezalandırma ihtiyacını düşürürken, fiziksel cezalandırma ihtiyacının değişmediği gözlenmiştir.
  • 7 ve 11 yaşındaki çocuklarda davranışsal, sosyal ve duygusal problemler annenin yaşının artması ile azalmıştır fakat 15 yaşındaki çocuklarda böylesi bir etki gözlenmemiştir. (Buna ergenlik etkileri yol açmış olabilir.)

Profesör Dion Sommer, yaşın ilerlemesinin insanı duygusal olarak daha dengeli ve mental olarak daha esnek kıldığını ve bu psikolojik olgunluğa erişen annelerin çocuklarını daha iyi yetiştirmelerini sağladığını belirtmiştir.

Yani annenin dengeli ve olgun olması, çocukların sosyal ve duygusal gelişimlerini olumlu etkilemektedir.

Bu çalışma babalar ile ilgili veriler içermemekle birlikte benzer etkilerin görülmesi beklenebilir. Yaşlandıkça, ebeveynlik sorumluluklarını zihinsel esneklik ve olgunluk ile idare etme olasılığınız yükselir.

Kaynaklar:

Benzer Kanıtlar