Adem elması, gırtlağı ve ses tellerini çevreleyen kıkırdak dokusudur. Bu doku, ergenlik döneminde erkeklerde kadınlardan çok daha fazla gelişir ve erkeklerin boyunlarında gözle görünür bir yumru halini alır.

Üstünkörü bir bakışla bir bebeğin kız mı erkek mi olduğunu söylemek kolay değildir. Cinsiyet ayrımının net bir şekilde fark edilebilir olması için çocuğun 2-3 yaşına gelmesi gerekir ancak sonra öyle bir yaş gelir ki artık üstünkörü bakmaya bile gerek olmadan sadece sesini duyarak cinsiyet ayrımı yapılabiliriz.

Adı neden Adem Elması?

Vücudumuzu oluşturan organların kalp, mide, böbrek vb. gibi biyolojik bir çağrışıma neden olan bir ismi vardır. Ancak “Adem elması” (İngilizce’de Adem’in elması şeklinde kullanılır.) bu yönüyle diğer organlardan ayrılır.

Bu dokunun Adem Elması adını alması ardında yatan öykü şöyledir: İbrahimi dinlerin yaratılış mitinde yer alan cennette yaşayan Adem’in yasak elmayı yemeye teşebbüs etmesi, cennetten kovulmasına ve Adem’in boğazına sıkışmış bir elma ile yeryüzüne düşmesine neden olmuştur.

Var oluşunun bilimsel nedeni nedir?

Adem elmasının malum görüntüsüne neden olan gırtlak ve tiroit kıkırdağıdır. Gırtlak, memelilerin ve bazı diğer organizmaların boğazlarında yer alan nefes almayı kolaylaştıran, yiyeceklerin nefes borusuna kaçmasını engelleyen ve sesin oluşmasında kritik bir role sahip olan organdır. Bu sebeple bu organa ses kutusu da denir.

İnsan gırtlağının diyagramı. Gırtlağın içinde yer alan ve insan sesinin oluşmasını sağlayan ses telleri.

Gırtlağı çevreleyen yüzeyde 6 farklı tip kıkırdak bölümü vardır. Bunlardan üçü tek, üçü çifttir. Yani toplamda 9 kıkırdak bölgesi vardır. Bunlar gırtlak yapısını destekler. Tekli kıkırdakların arasında en büyüğü olan tiroit kıkırdağı yani Adem Elması‘dır.

Tiroit Kıkırdağı

Hem kız hem de erkek bebekler gırtlak yapısı oluşmuş olarak doğarlar. Ancak ergenlik çağına geldiklerinde erkeklerin testosteron seviyesi yükselir ve ses kutusu kızlara oranla erkeklede çok daha büyük bir gelişim gösterir. Bu gelişim Adem Elması’nın ortaya çıkmasına ve ses tonunun değişerek “çatlak ses” diye tabir edilen bir hal almasına neden olur.

Aslında kızlarda da aynı yapı vardır ama erkeklerdeki kadar gelişmediği için genellikle görünmez. Ancak nadir olmakla birlikte adem elması görünen kadınlar da vardır. Fakat maalesef ki bu özellik erkeklere has bir özellik olarak algılandığından kadınlarda görülmesi pek hoş bulunmaz. Kadınlarda görülme nedeni, genetik bir özellik olabileceği gibi anatomik bir anormali olarak da ortaya çıkabilir. Bazen de görünen yumru aslında adem elması olmayıp, bir rahatsızlık nedeni ile oluşmuş bir yumru olabilir.

Çıkık adem elmasını ciddi bir estetik sorun olarak gören kadınların adem elması, kondrolarengoplasti denilen ameliyatla küçültülebiliyor. Ancak sağlık danışmanları, bu hayati organı ameliyat etmenin risklerine dikkat çekerek, bu sorunla baş etmenin psikolojik yollarının bulunmasını tavsiye ediyorlar.

Kaynaklar

Benzer Kanıtlar