Hayvan Refahı Evrensel Bildirgesi (The Universal Declaration of Animal Welfare- kısacaca UDAW) dünyanın dört bir yanında hayvanlara nasıl davranılması gerektiği konusunda ilham vermek amacı ile oluşturulmuştur.

Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin ilk taslağı, 2000 yılında kâr amacı gütmeyen bir grup olan WAP (WAP-World Animal Protection) tarafından kaleme alınmıştır.

WAP, bildirgenin 2020 yılında Birleşmiş Milletler tarafından yürürlüğe sokulmasını hedeflemektedir. Bildirgeye imza atacak ülkeler, hayvanların yaşam şartlarını iyileştirmek için çaba göstermeyi kabul etmiş olurlar.

Amacı Nedir?

WAP dış ilişkiler müdürü Ricardo Fajardo, UDAW’ın tıpkı insan hakları ve çocuk hakları gibi hayvan haklarının da korunacağına dair beyanda bulunma temel fikrine dayanarak oluşturulduğunu bildirmektedir. Hayvanların korunması için uluslararası bir araca ihtiyaç vardır. UDAW bu ihtiyacı karşılama amacı ile kaleme alınmıştır.

Diğer Birleşmiş Milletler kararları gibi UDAW, bağlayıcı olmamakla birlikte imzalayan ülkelerin benimseyeceği değerler bütününü temsil eder.

Tıpkı Paris Anlaşması’nı imzalayan ülkelerin çevreyi korumak için, Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni imzalayan ülkelerin, çocukları korumak için gerekli önlemleri almayı kabul etmesi gibi UDAW da hayvanları korumak için yapılması gerekenleri belirleme amacı ile oluşturulmuştur.

Bunu imzalayan ülkeler neler yapmalı?

Bağlayıcı değildir ancak imza atan ülkelerin UDAW’a uygun olan politikaları uygulamaları beklenir.

Bildirgenin maddeleri

Bildirgenin temelini oluşturan 7 madde şöyledir:

  1. Hayvanlar canlı varlıklardır. Varlıklarına saygı gösterilmelidir.
  2. Hayvanların fiziksel ve psikolojik sağlıkları gözetilmelidir.
  3. Zevk ve acı hissetme kapasiteleri anlaşılmalıdır.
  4. İmza atan ülkeler, hayvanlara uygulanan zulmü azaltmak için gerekli tüm adımları atmalıdır.
  5. İmza atan ülkeler, hayvanların bakımı ve tedavisi ile ilgili standartlar ve politikalar belirlemeli ve buna bağlı mevzuatlar geliştirilmeli, bunları genişletmelidir.
  6. Bu politikalar, hayvan refahını sağlayan tekniklerin geliştirilmesini gerektirir.
  7. İmza atan ülkeler Hayvan Hakları Derneği’nin standartları ve buna dair ilkeleri uygulayabilmek için gereken önlemleri almalıdır.

Ne zaman etkili olacak?

Birleşmiş Milletler’in bildirgeyi kabul etme sürecinin on yıllar alabileceği tahmin ediliyor. Ancak şimdiden 46 ülke UDAW’ı desteklemiştir.

Birleşmiş Milletler hayvan refahını neden önemser?

Birleşmiş Milletler, insan sağlığı ve çevrenin korunması da dahil olmak üzere küresel gelişmeler için çağrıda bulunan Milenyum Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ni kabul etmiştir. WAP dünyayı hayvanlar için daha iyi bir yer haline getirme ve hayvan refahının sağlanmasının Birleşmiş Milletler hedeflerine uygun olduğuna inanıyor. Çünkü hayvan sağlığının önemsenmesi hayvanlardan insanlara geçen hastalıkların azalmasını, çevrenin ve doğal yaşamın korunmasını sağlayacaktır.

Fajardo, insan sağlığını korumanın ve sürdürebilmenin ancak hayvanların korunduğu bir ortamda mümkün olabileceğini bildirmiştir.

Kaynaklar:

Benzer Kanıtlar