Karın ağrısı şikâyeti ile hastaneye giden 73 yaşındaki kadının 30 yıldır vücudunda bir bebek taşıdığı tespit edilmiş. Kulağa yalan bir habermiş gibi geliyor ancak öyle değil. Bu, tıp literatürüne geçmiş ancak nadir görülen bir durum. Tıbbi adı lithopedion olan bu duruma, taşlaşmış bebek de deniliyor. Bu makalede; taşlaşmış bebek nasıl oluşuyor, ne gibi semptomlara yol açıyor, tehlikeli midir vb. konu ile ilgili merak edilen bilgilerin özetini bulabilirsiniz.

Taşlaşmış Bebek

Bildiğiniz gibi anne karnında ölen fetüs, eğer çok küçük değilse annenin sağlığını tehdit eder. Annenin vücudu tarafından absorbe edilemeyecek kadar büyük bir fetüs öldüğünde dejenere olmaya yani bozulmaya başlar. Gövdenin içinde ölü bir organizmanın dejenere olması demek de vücutta bir enfeksiyonun ortaya çıkma olasılığının çok yüksek olması anlamına gelir. İşte bu yüzden fetüs öldüğünde düşük yolu ile kadının vücudunu terk etmemişse cerrahi müdahale ile alınır.

Ancak bazı durumlarda ölü fetüs kadının vücudunu terk etmemişse vücut ölü fetüsü yabancı bir nesne olarak kabul eder ve muhtemel zararlı etkileri bertaraf etmek için nesnenin etrafını kireçle kaplar. Konu ile ilgili araştırmalar yapmış ve pek çok lithopedion vakasını incelemiş olan Alman Doktor Friedrich Küchenmeister’e göre bu durum üç farklı şekilde ortaya çıkar ve bunlardan sadece bir tanesi gerçek lithopedion’dur.

  • Kireçlenmenin hem fetüste hem de cenin zarında oluşması,
  • Sadece fetüs zarında kireçlenme oluşması (Bu durumda fetüsün dejenerasyonu sürer.),
  • Sadece fetüsün kireçlendiği durum (gerçek lithopedion)!

Lithopedion son derece nadir rastlanan bir durumdur. Tıbbi literatüre geçmiş yaklaşık 400 vaka vardır. 50 yıl boyunca taşlaşmış bebeği vücudunda taşıdığı tespit edilen kadınlar olmuştur. Bu 400 vakadaki kadınların ortalama yaşı 50’dir. Gözlemlenebilir bir semptomun oluşması da oluşmaması da eşit derecede olasıdır. Üstelik sabit bir semptom da yoktur.  Bazı vakalarda düzensiz kanamalar, aniden adet görme, idrarla ilgili problemler ve karın bölgesinde açıklanamayan şişkinliklerin varlığı raporlanmıştır. Genellikle düzensiz âdet kanamalarını ve nedeni belirlenemeyen karın ağrılarını araştırırken ortaya çıkan lithopedion bazen de hiçbir belirtiye yol açmaz ve keşfi tamamen tesadüfi bir şekilde gerçekleşir. Bu da birçok ortaya çıkmamış vaka olabileceğini düşündürür. Taşlaşmış bebeğin ortaya çıkması için fetüsün 14. haftaya kadar gelişimine devam etmiş olması gerekir.

Dış Gebelik

Yumurtalıktan çıkan yumurta, önce fallop tüpünden geçer. Döllenme de tüpte gerçekleşir. Döllenmiş yumurtaya zigot adı verilir. Zigot, uterusa girer ve rahim duvarına tutunur. Ancak bazen zigot, rahim duvarı dışında bir yere tutunur. Buna ektopik gebelik yani dış gebelik denir.

Tutunmanın fallop tüpleri dışında örneğin yumurtalıkta ya da uterusun bağ dokularında meydana gelmesi nadir rastlanan bir durumdur ancak bu durumda sağlıklı bir bebeğin dünyaya gelme olasılığı da düşüktür. Bunun en önemli nedeni rahim dışında bir alanda embriyonun büyümesi için yeterince alan ve yeterli kan akışının olmayışıdır. Fetüs kendiliğinden ölmezse de doktorlar bu hamileliği tıbbi olarak sonlandırmayı önerir. Çünkü rahim dışında hiçbir organ, bebek büyütmek için uygun değildir bu yüzden dış gebelik anne için son derece risklidir.

Fetüs yeterine küçükse kadının vücudu tarafından absorbe edilebilir. Değilse cerrahi olarak çıkarılması gerekir. Çünkü uterusta gerçekleşmiş bir hamileliğin düşükle sonuçlanması durumunda vücut fetal kalıntıları dışarı atabilir ancak dış gebelikte bu mümkün olmaz. Fetal kalıntılar, cerrahi yollarla annenin vücudundan çıkmazsa taşlaşmış bebeğe dönüşebilir.

Erken Dönem Örnekler

Daha önce de söz etmiş olduğumuz gibi bugüne kadar 400 vaka raporlanmıştır. Konu ile ilgili ilk makale, 1495 yılında Venedik’te yayınlaşmıştır. Bir kadının karın duvarında fetal kemikler tespit eden ünlü cerrah Albucasis olmuştur.

1540 yılında kayıtlara geçen bir başka vakada ise cerrahi müdahale ile bir kadının vücudundan taşlaşmış bebek çıkarılmıştır. Ancak işin esas ilginç tarafı kadının sağlık durumu gayet iyi olması yanı sıra kadının dünyaya dört sağlıklı bebek daha getirmiş olmasıdır.

Günümüzde bu durumun ortaya çıkması pek mümkün değildir. Çünkü durumun oluşabilmesi için ciddi bir ihmalin de olması gerekir. Kaldı ki taşlaşmış bebekle hiçbir sağlık sorunu yaşamamış hatta sağlıklı bebekler dünyaya getirebilmiş kadınlar olması da gösteriri ki lithopedion hayati risk taşıyan bir durum değildir.

Kaynaklar:

Benzer Kanıtlar