63 bilim insanı ve  14 kliniğin  katıldığı uluslararası bir ekip, nefes kokusundan 17 farklı  hastalığın teşhisini yapabilen bir cihaz geliştirdi. Cihaz, hastalıkları %86 doğrulukla teşhis  edebiliyor. Üstelik maliyeti çok düşük ve kolaylıkla taşınabiliyor. Konu ile ilgili rapor, ACS Nano dergisinde yayınlandı.

MÖ 400 civarında, şifacılar hastanın nefesini koklayarak, bazı hastalıkları teşhis edebiliyorlardı.  Nefes; nitrojen, karbondioksit, oksijen ve çok düşük miktarlarda 100’den fazla kimyasal bileşen içermektedir. Bu maddelerin miktarı, kişinin sağlığının durumuna bağlı olarak değişir. Örneğin diyabet hastasının nefesi şekerimsi kokar. Yakın geçmişte, birkaç farklı bilim grubu tarafından, deneysel nefes analizörleri geliştirilmişti ancak bunlar diyabet ve melanom gibi belli birkaç hastalık üzerinde odaklanmıştı.

17 hastalığın teşhisi

1.404 denekten(sağlıklı veya böbrek kanseri, parkinson hastalığı gibi 17 farklı hastalıktan muzdarip) toplanan binlerce nefes örneğinde, bireysel bileşenleri tespit etmek için bir dizi nano ölçekli sensör geliştirildi. Her hastalıkta görülen nefes bileşenlerini tanımlamak için, geniş bir spektrometri kullanıldı. Sonuçlar, yapay zeka teknikleri ile analiz edilerek, her bir hastalığın, farklı miktarlarda 13  uçucu organik kimyasal bileşenine dayanan, benzersiz bir nefes izine sahip olduğu anlaşıldı.

Araştırmacılar, Avrupa Birliğinin Araştırma ve Teknolojik Gelişme için Yedinci Çerçeve Programı, VOLGACORE kapsamındaki, EuroNanoMed Programı ve Letonya Bilim Konseyi’nin ERC ve LCAOS’larından fon sağladı.

Teşhisi Yapılabilen Hastalıklar:Akciğer kanseri, kolorektal kanser, baş boyun kanseri, yumurtalık kanseri, mesane kanseri, prostat kanseri, böbrek kanseri, gastrik kanser, Crohn hastalığı, ülseratif kolit, irritabl bağırsak sendromu, idiyopatik Parkinson, atipik Parkinsonizm, multipl skleroz, pulmoner arteriyel hipertansiyon, Preeklampsi ve kronik böbrek hastalığı.

https://www.acs.org/content/acs/en/pressroom/newsreleases/2016/december/nanoarray-sniffs-out-and-distinguishes-multiple-diseases.html

 

Benzer Kanıtlar