Doğanın en etkileyici türlerinden biri olan örümceklerin vücutları sekiz bacak ve iki bölümden oluşur. Bu iki bölümden biri başı ve göğsü içine alan sefalotoraks ve diğeri ise karın bölgesidir. Antarktika hariç gezegenimizin hemen hemen her yerinde görülmekle birlikte örümceklerin binden fazla türü vardır. Bu yüzden beslenme tercihleri de çeşitlidir. Beslenmelerinde belirleyici olan örümceğin boyutudur. Beslenmeleri ile ilgili araştırmalar, örümceklerin sindirim sisteminin benzer birkaç varyanttan oluştuğunu göstermiştir. Yaşadıkları bölgenin özellikleri beslenmelerinde etkilidir.

Örümcekler Ne Yer?

Hollywood filmleri yüzünden örümcekler tarafından ısırılma ihtimalinden çekiniyoruz ama bu ilginç sekiz bacaklı yaratıklar için insanlar, kesinlikle bir gıda kaynağı değildir. Peki örümcekler hangi yiyecekleri tercih ederler?

Yediği yiyecekler, örümceğin türüne bağlı olarak değişir. Ağ yapan örümcekler sinek, güve, sivri sinek gibi böceklerle beslenir. Av örümcekleri ise daha cesurdur. Kendilerini kamufle ederek, avların yaklaşmasını beklerler. Bu türler; çekirge, cırcır böceği gibi daha büyük böceklerle beslenirler. Daha büyük avcı türler ise kertenkele ve kurbağa ile beslenir. Örümcekler daha çok canlı ya da henüz ölmüş canlılarla beslenmeyi severler.

Genellikle bitkileri ve katı besinleri yemezler. Yiyecekleri yutmadan önce sıvı hale getirmeleri gerekir. Sindirim sistemleri selülozu sindiremediği için bitkileri yiyemezler. Ancak yakın bir geçmişte Orta Amerika’da Bagheera kiplingi adı verilen ve bitki ile beslenen bir örümcek türü keşfedilmiştir. Akasya ağaçlarının nektarı ile beslenen bu örümceklerin, sindirim sistemleri şekeri, proteinleri ve hatta bazı yağları sindirebilmektedir. Ancak sindirim sistemlerinin selülozu sindirip sindirmediği ile ilgili araştırmalar henüz sonuçlanmamıştır.

Bagheera kiplingi

Bazı örümcekler, yiyecek konusunda çok seçicidirler. Yalnızca tek tür avla beslenirler. Örneğin Lampona örümceği yalnızca başka örümcekleri yer. Örümcek dışındaki böcekleri avlama faaliyeti pek göstermez. Lamponalar yakalaması zor Pholcus gibi uzun bacaklı bacaklı örümcekleri bile yakalamayı başarırlar.

Lampona cylindrata

Kerengga örümceği gibi Myrmachne cinsindeki birçok örümcek karıncaya benzeyecek şekilde adapte olmuştur. Bu benzerlik sayesinde karınca alarmını devreye sokmadan karınca kolonilerine yaklaşabilirler.

Kerengga – Karıncaları kandırdığı gibi insanları da kolaylıkla kendisinin karınca olduğuna inandırabilir, öyle değil mi?

Avustralya’da yaygın olarak görülen, “görkemli örümcek” adı ile anılan Ordgarius magnificus, karıncaları avlamak için farklı bir yöntem kullanır. Güçlü bir feromona sahip bir damlacık salgılarlar. Kokunun cazibesi karınca ve güveleri bu sıvıya çeker, görkemli örümcek pusuda avını beklemektedir.

Yamyamlık

Örümcekler genellikle yalnız yaşarlar. Eğer iki tür örümcek bir şekilde birbirine yaklaşacak olursa daha güçlü olan daha zayıf olanı yer. Dişi örümcekler yeni yumurtadan çıkmış yavrularına karşı annelik davranışı sergilerler. Yani yavrularını yemezler ama eğer bir kıtlık söz konusu olursa annenin yavrularını yemesi nadir rastlanan bir durum değildir. Bu arada kıtlık söz konusu olduğunda sadece anneler değil, kardeşler de yeni doğanları yerler.

Su

İnsanlar kadar olmasa da örümcekler de suya ihtiyaç duyar. Ancak suyu çoğunlukla avlarından elde ederler. Aynı zamanda su, metabolizmalarının bir yan ürünüdür. Suya insanlar kadar ihtiyaç duymasalar da bazı türler kuruma riski taşır. Örneğin dişi mygalomorflar, hayatlarının büyük bölümünü nem seviyesinin çok yüksek olduğu yuvalarında geçirirler. Yetişkin erkek mygalomorflar ise sadece rutubetin yüksek olduğu ya da yağmurun yağdığı gecelerde yuvalarından çıkarlar. Bahçe musluklarının, havuzların yakınlarında görülen örümcekler de neme düşkün oldukları için buralarda yaşarlar.

Örümcekler Ne Sıklıkta Yemek Yer?

Bu büyük ölçüde çevredeki av kaynağına bağlıdır. Fırsatçı olarak adlandırılan bir tür olduklarından, avlarını yakalar yakalamaz yerler. İyi bir av yakaladıklarında birkaç hafta yeni bir av peşine düşmeleri gerekmeyebilir. Poikilothermic yani bulundukları ortama göre vücut ısılarını değişebilen canlılar olduklarından geçici olarak gıda kaynaklarından uzak kalabilirler. Kuşkusuz bu süre örümceğin türüne özgü bir sınıra sahiptir.

Kış Uykusuna Yatarlar mı?

Örümcekler soğuk kış aylarında birkaç ay kış uykusu moduna geçerek herhangi bir besin maddesi tüketmeden, sınırlı iç kaynaklarını kullanarak hayatta kalmayı başarırlar.

Örümceklerin beslenmeleri ile ilgili buraya kadar verilen bilgiler, yapılmış olan araştırmalara dayanmaktadır. Ancak henüz keşfedilmemiş çok ilginç yeme alışkanlıkları olan örümcek türlerinin var olma olasılığı çok yüksektir.

Kaynaklar:

Benzer Kanıtlar