Sosyal medya kullanıcılarının büyük bölümü, profil resmini kendisi seçiyor. Ancak son yapılan bilimsel araştırma, daha iyi bir “ilk intiba” yaratabilmek için yabancıların tavsiyelerine kulak vermemiz gerektiğini ortaya koydu. Bilhassa, internet ortamında romantik bir ilişki arıyor, yani çekici görünmek istiyorsak, profil resmimizi kendimiz seçmemeliyiz.

Bir kişinin yüzüne baktığımız anda, o kişinin karakteri ve kişilik özellikleri hakkında çıkarımda bulunuruz. Saniyeler içinde gerçekleştirdiğimiz bu çıkarım, o kişi ile ilişkimizde son derece etkili olur. Bu nedenle profil resminde doğru imajı seçmek çok önemlidir.

New South Wales Sydney Üniversitesi’nden David White, insanların kendi seçimi olan profil resimlerinin diğer insanlarda yarattığı algı bakımından başarısız sonuçlar ortaya koyduğunu bildirmiştir. İlgili çalışma,  Cognitive Research‘de yayınlanmıştır. Araştırmaya, 102 denek katılmıştır:

Birinci adım:Deneklere kendilerine ait 12 fotoğraf arasından, en iyi buldukları 2 fotoğrafı ve en kötü buldukları 2 fotoğrafı belirlemeleri istenir.

İkinci adım:Deneklere tanımadıkları insanların 12 fotoğrafı gösterilir. Bu fotoğraflar arasından en iyi ve en kötü 2 fotoğrafı seçmeleri istenir.

Üçüncü adım: Üçüncü bir kişiye ise birinci ve ikinci adımda seçilmiş fotoğraflar gösterilerek, bu fotoğraflar ile ilgili bir takım sorular sorulur: Hangisi daha çekici? Hangisi daha öz güvenli?  Hangisi daha dominant? Hangisi daha yetkin? Hangisi daha başarılı? vb.

Sonuç:  Çalışma yabancıların seçtiği fotoğrafların, kendi seçtiğimiz fotoğraflardan çok daha iyi bir izlenim yarattığını ortaya koymuştur.

Bu araştırma ile elde edilen bu ilginç sonuçlar, yeni araştırmalara ihtiyaç duyulmasına neden olmuştur. Profil fotoğrafı seçiminde hangi mekanizmalar kullanılıyor? Söz konusu olan kendi fotoğrafımızı seçmek olduğunda, yeteneğimiz neden sınırlanıyor? vb.

Kaynak:

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/04/170414105810.htm

https://cognitiveresearchjournal.springeropen.com/articles/10.1186/s41235-017-0058-3

Benzer Kanıtlar