1847 yılında, İrlanda’da büyük bir kıtlık yaşanmaktadır. Osmanlı Sultanı Abdülmecid Han, İrlanda’da yaşanan kıtlığın vahametini kendisine hizmet etmekte olan İrlandalı doktorundan öğrenir. Doktor, Sultan’dan halkı adına yardım ister. Aldülmecid Han, yardım talebini olumlu karşılar ve İrlanda’ya 10 bin Sterlin göndermeye karar verir.

Ancak Kraliçe Victoria’nın İrlanda’ya yardım için 2 bin Sterlin gönderdiğini öğrenir. Diplomatik nezaket gereği, Kraliçe’nin bağış miktarından daha fazla bağışta bulunmak istemez. Bu nedenle para bağışını sembolik bir miktarda tutmaya ve esas yardımını gizlice göndermeyi uygun bulur.

Osmanlı Sultanı, 31 Mart 1847’de Dublin Kalesi’ne 1.000£ gönderir. Sultan’ın esas yardımı olan 3 gemi dolusu tahıl ise 10-14 Mayıs 1847’de Drogheda’ya ulaşır. The Drogheda Independent gazetesinde yer alan habere göre, gemilerden ikisi Selanik’ten, üçüncüsü ise Stettin’den yola çıkmıştır.

Yerel bir tarihçi olan Brendan Matthews, tarihi olay ile ilgili yaptığı araştırmada Sultan’ın yardımı gizlice yapması nedeniyle Drogheda Limanı nakliye kayıtlarında ilgili belgelere ulaşamadığını bildirmiştir.

17 Nisan 1847 Pazar günü İrlanda’nın ulusal gazetesi London Times’ta, Osmanlı Sultanı Abdülmecid Han’ın cömertliği ile ilgili olarak kaleme alınan bir haber yayınlanmıştır.

İrlandalı’lar Drogheda United futbol kulübünün armasında ve şehirdeki birçok yapıda Türk hilal ve yıldızına yer vererek zor zamanlarında yardımlarına koşan Türk dostlarına şükranlarını sunmaktadırlar.

Tarihin gizli sayfalarında kalmış olan bu olağanüstü öykünün ortaya çıkması sonrasında, 1995 yılında, “Türk insanının cömertliğinin hatırlanması ve takdir edilmesi” adına hazırlanan bir levha Drogheda valisi Alderman Godfrey’un ve Türkiye Büyükelçisi Taner Baytok’un katıldığı törenle asılmıştır.

Kaynaklar

Benzer Kanıtlar