Adını yavaşlığından alan bir hayvan türü, yırtıcı hayvanlara yem olmaktan kendini nasıl korur? Doğada avlanmak ve av olmaktan kaçabilmek, koşma hızına bağlıyken adeta bir bitki kadar ağır hareket eden bir hayvan, nasıl olmuş da neslini devam ettirebilmiştir, diye merak ediyorsanız, okumaya devam edin.

Son derece yavaş hareket eden tembel hayvan, tropikal yağmur ormanlarında yaşar. Hayatının büyük bölümünü ağaçlarda baş aşağı asılı olarak geçirir. Ağaçsıl (arboreal) bir memelidir. 6 türü vardır. Bu 6 tür, iki aileden gelir: Ön ayakları iki parmaklı olanlar ve üç parmaklı olanlar. Bütün türlerin arka ayakları üç parmaklıdır.

Boyları 60-80 cm, kiloları ise 3,5-7,7 kg arasında değişir. İki parmaklı ailesinin mensupları genellikle daha iri olur. Görme ve işitme kabiliyetleri çok zayıftır. Hayatta kalmak ve yiyecek bulmak için koklama ve dokunma duyularını kullanırlar.

Neden bu kadar yavaşlar?

Tembel hayvan, gerçekten çok yavaş hareket eder. Günde ortalama 36 metre mesafe kat edebilir. Ancak bu yavaşlık tembel hayvana yaşam mücadelesinde önemli avantajlar sağlar:

Tembel hayvanın hayatta kalma “stratejisi” az enerjiye ihtiyaç duymasında gizlidir. Metabolizmaları son derece yavaş işler. Vücut ısıları diğer memelilerden daha düşüktür. Bu sayede hayatta kalmak için ihtiyaç duydukları besin miktarı, diğer hayvanlardan daha azdır.

Otçul bir hayvan olup, ağaçlarda yaşayan tembel hayvan, zamanının büyük bölümünü yüksek ağaç dallarında, kamufle olmuş bir şekilde uyuyarak geçirir.

Bu sayede yırtıcı hayvanlar tarafından fark edilme riskleri azalır. Çoğunlukla ağaç yapraklarını yiyerek beslenirler, bu sıradaki hareketleri de öylesine yavaştır ki video çekimleri belgesellerde genellikle hızlandırarak yayınlanır. Daha az enerjiye ihtiyacı olması daha az hareket etmesine, daha az hareket etmesi de daha az risk almasına yol açtığı için tembel hayvanın hayatta kalma mücadelesinde yavaşlığı bir avantaj haline gelmiştir.

Kaynaklar:

Benzer Kanıtlar