Pırlanta, şu anda  yer yüzünde yaşayan herkese, çocuklar da dahil birer avuç dolusu dağıtılacak kadar çok miktarda bulunan bir taştır. Pahalı olmasının esas nedeni satışının çok sıkı bir şekilde kontrol ediliyor olmasıdır.

19. yy’a kadar elmas nadir bulunan, çok pahalı ve sadece çok zenginlerin satın alabileceği bir taştı. Ancak 19. yüzyılın sonlarına doğru, Güney Afrika’da birçok elmas yatağı olduğu keşfedildi. Elmasların nadir olmayan taşlar olduğunun anlaşılması ile fiyatları hızla düşecekti ki, 1888’de De Beers Madencilik, elmas kartelini oluşturdu.

1880’li yıllarda, De Beers Madenciliğin başkanı Cecil Rhodes, dünyadaki bütün elmas yataklarını satın alarak, elmas üretimini kontrol altına alabilirse, aslında son derece bol bulunduğu için değersiz olan bu taşı, çok yüksek fiyattan satabileceğini fark etmiştir. Cecil Rhodes ve varisleri, bu ticari planı başarı ile gerçekleştirmişler, elmas madenlerinin %90’ının kontrolünü sağlamışlardır.

Cecil Rhodes

De Beers, elinde bol miktarda olan bu değersiz taşı, eskisi gibi yüksek fiyatla satabilmek için, denklemin diğer tarafıyla, yani elmas talebiyle ilgilenilmesi gerektiğini de çok iyi biliyordu. Bu konuda destek aldıkları N. W. Ayer & Son adlı reklam ajansı, sosyal davranışları etkileyecek büyük bir kampanya kurguladı. 1914 yılında lansmanı yapılan kampanyanın sloganı, “Sonsuza Kadar”dı. Kampanyada bağlılık ve aşkın sembolü olarak takdim edilen pırlanta yüzük, evlilik teklifinin en önemli parçası olduğu konusunda, büyük kitleleri ikna etmiş ve hiç yoktan kocaman bir pazar yaratmıştır.

Pırlanta likidite değeri

Diğer tüm mücevherleri aldığınız fiyatın %75 -%80 aşağısına satabilmek mümkünken, pırlantalar için aynı şey geçerli değildir. Genellikle satın aldığınızı belgelediğiniz satıcıya, başka bir elmas satın almak kaydı ile iade edebilirsiniz. Yani aslında  pırlantanızı satamazsınız. Yapmanıza izin verilen tek şey pırlanta ticaretine devam etmenizdir.

Sentetik Elmas

Yaklaşık on yıldır laboratuvar ortamında sentetik elmas üretilebiliyor. Sentetik elmasın gerçek elmastan ayırılması ise neredeyse imkansız, çünkü laboratuvar ortamında doğal ortamda ki tüm koşullar sağlanabiliyor. Dolayısıyla elde edilen elmasın adı dışında doğal elmastan hiçbir farkı yok.  Sentetik elmas, doğal elmas ile aynı fiziksel, kimyasal ve optik özelliklere sahip.

Kaynaklar:

Benzer Kanıtlar