1992 yılında, Jerome Schentag ve David D’Andrea tarafından patenti alınan akıllı hap, aynı yıl Popular Science dergisi tarafından en büyük icatlarından biri olarak seçilmiş ve böylece icadın popülerliği artmıştır. Ancak bugün akıllı hap denildiğinde, hasta tarafından alındıktan sonra bilgisayar tarafından kontrol edilebilen ve izlenebilen ilaçlar anlaşılmaktadır.

Buffalo Üniversitesi’nde farmasötik bilimler profesörü Jerome Schentag, elektronik olarak izlenebilen, gastrointestinal kanalda önceden belirlenmiş bir yere gitmek üzere bilgisayardan verilen talimata uygun hareket edebilen bir cihaz geliştirmiştir. Akıllı hap adı verilen cihazın geliştirilmesine ortaklık eden mucit ise David D’Andrea olmuştur.

Akıllı hap, mikro elektronik mühendisliği, makine mühendisliği, yazılım mühendisliği ve eczacılık bilimlerinin ortak ürünüdür. Bu kapsül tıbbi teknolojide önemli bir gelişim adımını temsil etmektedir. Karmaşık elektronik bir sistem küçültülerek hasta tarafından yutulabilecek bir kapsülün içine sığdırılmıştır. Yani aslında akıllı hap kimyasal bir ürün olmakla birlikte aynı zamanda tıbbi bir cihazdır.

Akıllı hap günümüzde pek çok kanser türünde kullanılıyor. Kanserli hücreyi hedefleyici özelliği sayesinde sağlıklı hücrelere neredeyse hiç zarar vermiyor. Kemoterapi yerine akıllı hap tedavisinin uygulanması sayesinde kemoterapiye bağlı bazı yan etkiler (örneğin saç ve kaş dökülmesi) de büyük ölçüde önlenmiş oluyor. Ancak tüm hastalara akıllı hap yöntemi kullanılamıyor. Akıllı hapın kullanılabilmesi için örneğin tümörlerde belli mutasyonların ve yolakların tespit edilmesi gerekiyor.

Kaynaklar:

Benzer Kanıtlar