Anatomi ve fizyoloji birbiri ile ilişkili iki disiplinidir. Birçok üniversitede iki disiplin birlikte öğretildiği için sıklıkla birbirine karıştırılır. En basit şekilde ifade temek istersek, anatominin vücudun yapısal özelliklerini, fizyolojinin ise vücudun fonksiyonel özelliklerini incelediğini söyleyebiliriz.

Anatomi morfolojinin bir alt dalıdır. Morfolojinin alanı organizmanın hem iç hem dış formunu (örneğin, şekil, boyut ve örüntü) ve bu formu oluşturan yapıları (örneğin kemikler ve organlar vb.) kapsar.

Anatomide uzmanlaşan biyologlara anatomist denir. Anatomistler canlı ve ölmüş olan organizmalar üzerinde incelemelerde bulunarak bilgi toplarlar. Amaçları organizmanın bölümlerini inceleyerek asıl yapı hakkında bilgi toplamaktır.

Anatomi iki temel dala ayrılır: Makroskobik ve mikroskobik anatomi. Adından da anlaşılacağı gibi makroskobik anatomi gözle görülür bölümlerin yapısal özelliklerini, mikroskobik anatomi ise çıplak gözle görülemeyen (hücre ve doku vb.) yapıları inceler.

Fizyolojistler anatomi konusunda da bilgi sahibi olmak zorundadırlar çünkü hücrelerin, dokuların ve organların şekli ve yeri fonksiyonları ile ilişkilidir. Birleştirilmiş bir şekilde verilen bir ders söz konusu ise anatomi konularına öncelik verilir. Eğer tamamen ayrı dersler ise fizyoloji dersini alabilmek için anatomi dersini almış olma ön koşulu aranır. Fizyoloji canlı doku örnekleri üzerinde çalışmayı gerektirir.

İki disiplinin laboratuvar çalışmaları da birbirinden oldukça farklıdır: Anatomi laboratuvar çalışmalarında organizmaları parçalara ayırıp inceleme vb. çalışmalar yapılırken fizyoloji laboratuvar çalışmalarında, hücrelerin veya sistemlerin reaksiyonlarını gözlemlemek için deneyler yapılır.

Fizyolojinin uzmanlaştığı alana göre farklılaşan birçok branşı vardır: Üreme sistemi, boşaltım sistemi üzerinde uzmanlaşmış fizyolojistler vb.

Aslında anatomi ve fizyoloji el-ele çalışan bir iki disiplindir. Örneğin, bir röntgen teknisyeni vücutta anormal bir kitlenin tespitinde bulunabilir. Bu tespit makroskobik (gross) anatomi alanında yapılmıştır. Kitlenin dokularındaki anormalliklerin gözlenmesi için biyopsi yapılması mikroskobik anatominin alanıdır. Kitlenin yol açtığı hastalığın işaretlerinin kan ve idrar testinde aranması ise fizyolojinin alanıdır.

Kaynaklar

Benzer Kanıtlar