Bugün dünyada aktif olarak konuşulan 6.909 dil vardır. Fakat bu dillerin sadece yaklaşık yüzde 6’sı bir milyondan fazla kişi tarafından konuşulmaktadır. Küreselleşme arttıkça yabancı dil öğrenimi de artmaktadır. Birçok ülkede iş ilişkilerinin gelişmesi için yabancı dil öğrenimine önem verilmeye başlanmıştır. Bu da bazı dillerin öğrenilmesini avantajlı kılarak bu dilleri konuşan kişi sayısının her geçen gün artmasına neden olmuştur.

Dünya çapında en çok konuşulan diller, bu dillerin kaç ülkede konuşulduğu ve konuşan insan sayısı

DilKonuşulan Ülke SayısıKonuşan Kişi Sayısı
Çince37 Ülke - 13 Lehçe1.284 milyon
İspanyolca31 ülke437 milyon
İngilizce106 ülke327 milyon
Arapça57 ülke295 milyon
Hintçe5 ülke260 milyon
Bengalce4 ülke242 milyon
Portekizce13 ülke219 milyon
Rusça19 ülke154 milyon
Japonca2 ülke128 milyon
Pencapça (Lahnda )6 ülke119 milyon

Çince

Çin 1,3 milyarı aşan nüfusuyla dünyanın en kalabalık ülkesi olduğundan, Çince en çok konuşulan dildir. Gerek topraklarının büyüklüğü gerekse nüfusu göz önüne alındığında, Çin’in birçok lehçesi olması da şaşırtıcı değildir. Çince terimi aslında 15 farklı lehçeyi kapsamaktadır.

Mandarin en çok konuşulan lehçe olduğu için Çince denildiğinde Mandarin kast edilir. Ülkenin %70’i Mandarin lehçesi konuşur. En popüler dört Çin lehçesi ise şöyledir: Mandarin (898 milyon kişi tarafından konuşulur.), Wu (80 milyon kişi tarafından konuşulur.-Shanghainese lehçesi olarak da bilinir), Yue (73 milyon kişi tarafından Kanton bölgesinde konuşulur.) ve Min Nan (48 milyon kişi tarafından Tayvan’da konuşulur.).

İspanyolca

İspanyolca, Afrika, Asya ve Avrupa halkları arasında çok yaygın olmasa da dünyanın en çok konuşulan ikinci dilidir. Bunun nedeni, İspanyolların tarihteki kolonizasyon sürecinin önde gelen ülkelerden bir olmasıdır. İspanya, 15. ve 18. yüzyıllar arasında Güney, Orta ve Kuzey Amerika’nın birçok bölümünü sömürgeleştirmiştir. (Amerika Birleşik Devletleri’ne dahil olmadan önce Teksas, Kaliforniya, New Meksika ve Arizona gibi yerler eski bir İspanyol kolonisi olan Meksika’nın parçasıydı.) Hatta İspanyolca, bir zamanlar İspanya sömürgesi olan Filipinler’de de çok yaygındır.

Çince gibi İspanyolcanın da birçok lehçesi vardır. Bu lehçeler arasındaki kelime dağarcığı ülkeden ülkeye farklılık gösterir. Aksanlar ve telaffuz da bölgeler arasında değişir. Bu farklılıklar bazen karışıklıkların yaşanmasına neden olsa da konuşmacılar arası iletişimi engellemez.

İngilizce

İspanyolca gibi İngilizce de bir sömürgeci dilidir. 15. yüzyılda başlayan ve 20. yüzyıla kadar devam eden İngiliz sömürgeciliği, Kuzey Amerika, Hindistan, Pakistan, Afrika ve Avustralya gibi birbirine çok uzak bölgelerde yaygınlaşmıştır.

İngilizcenin yaygınlaşmasında II. Dünya Savaşı sonrası Amerika’nın teknoloji ve bilim alanında gösterdiği gelişme etkili olmuştur. Bu nedenle İngilizce öğrenmek avantajlı bir hale gelmiş, küreselleşmenin artması İngilizceyi ortak bir dil haline getirmiştir. Bu durum çocukların iş dünyasına hazırlanmasında İngilizce öğrenmenin önemli olduğu fikrinin doğmasına neden olmuş, ikinci dil olarak İngilizce öğrenen insan sayısı dramatik oranda artmıştır. Dünyanın birçok yerinde İngilizcenin konuşuluyor olması, çok seyahat eden kişilerin de İngilizce öğrenmesini teşvik etmiştir.

Küresel Dil Ağı

Wikipedia, Twitter ve diğer sosyal medya platformlarında yapılan dil analizi İngilizcenin istatistiksel olarak en çok kullanılan dil olduğunu ortaya koymaktadır. İş ve bilim dünyasında Almanca, Fransızca ve İspanyolca orta ölçekte kullanılan diller durumuna gelmiştir. Ancak Çince, Arapça ve Hintçe çok daha yaygın olarak kullanıldığından, muhtemelen yakın bir gelecekte bu dillerin kullanımının artması beklenmektedir.

Kaynaklar:

Benzer Kanıtlar