Döner kavşaklar, trafikte harcanan süreyi kısaltıyor, yakıt tasarrufu sağlıyor ve herşeyden önemlisi, ölüme neden olan trafik kazalarını %90 oranında düşürüyor. Bununla birlikte “döner kavşak geçiş üstünlüğü kuralları” sürücüler tarafından az bilinen veya çok ihmal edilen kurallar arasında yer alıyor.

Güvenlik

Araştırmalar, döner kavşakların uyarı işaretli veya sinyal kontrollü kavşaklardan daha güvenli olduğunu göstermiştir. Karayolu Güvenliği Sigorta Enstitüsü (IIHS) tarafından yapılan bir araştırmaya göre; sinyal ve işaretler ile yönetilen kavşakların, döner kavşak haline getirilmesinden sonra kazaların ciddi oranda azaldığı gözlenmiştir. IIHS ve Fedaral Otoyol Yönetimi, döner kavşaklar ile sağlanan tipik başarıları şöyle sıralıyor:

 • Tüm kazalarda %37azalma,
 • Yaralanmaya neden olan kazalarda %75 azalma,
 • Ölüme neden olan kazalarda %90 azalma,
 • Yayaların karıştığı kazalarda %40 azalma

Kaza olasılığı ve şiddeti neden azalıyor?

 • Düşük sürüş hızı: Sürüş hızı 25-30 km/sa kadar düşmesi kaza olasılığını ve şiddetini azaltır.
 • Trafik ışığının yarattığı telaş ortadan kalkar: Döner kavşaklar, dairesel trafik akışının sürekliliğini teşvik edecek şekilde tasarlanmıştır. Sürücüler kavşağa girerken yavaşlar ancak eğer trafik yoksa durmalarına gerek kalmaz. Çünkü yolların kesişim noktası olmasına rağmen, trafik düzen içinde akmaktadır. Böylece trafik ışıkları ile düzenlenen kesişim noktalarında görmeye alışık olduğumuz “yeşil ışığa yetişme”, “sarı sönmeden geçmeye çalışma” gibi davranışlar sergilenmesine gerek kalmaz.
 • Tek yön: Saat yönünün tersine akan tek yönlü trafik, çarpışma ihtimalini azaltır.

Trafik akışını hızlandırır

Kansas Devlet Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmada, yolların kesişim noktasında, döner kavşak haline gelmeden önce ve döner kavşak olduktan sonra trafik yoğunluğu ile ilgili ölçümler yapılmıştır.  Döner kavşak yapıldıktan sonra kavşaktan geçerken gereken sürenin %20 oranında düştüğü gözlenmiştir. Buna ilave olarak, biri Washington olmak üzere, 3 farklı eyalette IIHS tarafından yapılan ölçümlerde, döner kavşakların trafiğin akışkanlığını %89 artırırken, araçların durmasını %56 oranında azalttığı gözlenmiştir.

Döner Kavşak Kuralları

 • Döner kavşaklarda, geçiş üstünlüğü kavşak içerisindeki araçlara aittir.
 • İki araç aynı anda kavşak girişine geldiyse, bu durumda geçiş üstünlüğü sağdaki aracındır.
 • Aksi belirtilmediği sürece, kavşaktaki ilk ayrımdan çıkacak olan araçlar sağ şeridi, ikinci çıkıştan çıkacak(yani düz gidecek) araçlar varsa orta şerit, yoksa sağ şeridi, sonraki çıkışlara dönecek olan(U dönüş) araçlar ise sol şeridi kullanırlar.

 

 • İleri devam edecek araçların dışındaki araçlar kavşağa girmeden sinyal verirler.
 • Araçlar kavşakta seyir ettikleri sürece aynı şeritte kalır, çıkışa yaklaştıkları zaman, tüm araçlar sağa sinyal vererek (gerekiyorsa önce şerit değiştirir) kavşaktan çıkarlar.

 

Kaynaklar:

Benzer Kanıtlar