Cornell Üniversitesi tarafından yapılan çalışma, çekici sanıkların, jüri üzerinde pozitif etki yaratarak, çekici olmayan sanıklardan, 22 ay daha kısa hapis cezasına çarptırıldıklarını ortaya koydu.

Hukuk literatürünün onlarca yıla dayanan raporları, iyi görünümlü sanıkların lehine bir süreç işlediğini ortaya koymaktadır. Cornell Üniversitesinden Justin Gunnell ve Stephen Ceci, bunun nedenini araştırdılar. Geçekleştirilen çalışmayla konu ile ilgili hipotez, bulgularla doğrulandı.

Araştırmacılar, jüri üyelerinden hangilerinin kararlarında rasyonel, hangilerinin duygusal davrandıklarını, kişilik psikolojisi teorisine uygun olarak tespit ettiler. Rasyonel davrananlar gerçekleri temel alan mantıksal analizler yaparlarken, duygusal davrananlar dava ile ilgisiz faktörlerden (ırk, cinsiyet, sınıf vb.) etkilendiler.

Amerikan mahkemeleri, bazı dava türlerinde, savunmanın jürinin seçiminde etkin bir rol oynamasına izin verir. Eğer sanığın lehine güçlü kanıtlar varsa, savunma avukatları daha rasyonel jüri üyelerinin seçilmesine çalışırken, duygusal faktörlerin avantaj yaratacağı durumlarda, rasyonel davranma ihtimali fazla olan jüri üyelerini elemek ister.

Justin Gunnell ve Stephen Ceci tarafından gerçekleştirilen çalışmaya, 169 Cornell psikoloji bölümü öğrencisi katıldı. Önce katılımcıların, değerlendirme süreçlerindeki, duygusallık ve rasyonellik derecesini belirlemek için bir anket uygulandı. Daha sonra her katılımcıya gerçek bir davanın sanık fotoğrafı ve sanığın profil bilgileri verildi. Ardından jüri talimatları okutularak, kapanış savunmaları dinletildi. Sonunda katılımcıların davalar ile ilgili değerlendirmeleri alındı. Gunnell, davada ciddi bir suçlama ve güçlü kanıtlar söz konusu olduğunda, duygusal ve rasyonel jüri üyelerinin kararları arasında farklılık olmadığını ancak kanıtların belirsiz olduğu ve suçlamaların çok ağır olmadığı durumlarda, bu iki tip jüri üyelerinin kararlarının farklılık gösterdiğini bildirmiştir.

Söz konusu farklılık, 22 ay gibi, oldukça önemli bir ceza süresi farkına neden olmuştur. Sonuçta çalışma, en azından belirli koşullar altında gerçekleşen yargılama sürecinin zafiyetlerini anlamamız gerektiğini ortaya koymuştur.

Kaynaklar:

  • Cornell University– Study uncovers why jurors reward the good-looking, penalize the unbeautiful

Benzer Kanıtlar