Ülkemiz gibi Dünya’nın pek çok ülkesinde satılması da kullanılması da illegal olan esrar (marihuana, kenevir), bazı ülkelerde legal bir ürün haline geldi. Üstelik legalleştiği bölgeler giderek yaygınlaşıyor. Bu da bize esrara karşı olan tutumların (hem toplumsal hem de hükumetler bazında) yumuşadığını gösteriyor. Esrarın tıpkı alkol ve sigara gibi sadece tüketenlere zarar veren bir ürün olduğunu, bu nedenle de yasaklanmasının doğru olmadığını savunanlar giderek artıyor. Üstelik yasaklamanın toplumsal maliyetinin daha yüksek olduğunu iddia edenler var. Bu kişiler görüşlerini şu gerekçelere dayandırıyorlar:

  • Yasaklama kaçakçılık ve torbacılık gibi illegal istihdama neden oluyor.
  • Satılan ürünler hiçbir şekilde denetlenemiyor.
  • Vergilendirilemiyor.
  • Hem güvenlik hem de yargı memurlarının mesai maliyetine neden oluyor.

Öte yandan esrarın satışına izin verilen bölgelerde, esrar ticaretinden sağlanan vergiler, uyuşturucu ile mücadelede fon olarak kullanılabiliyor. Üstelik kullanıcılar devlet denetiminden geçmiş olan ürünleri kullanma şansına kavuşuyorlar. Dünyada halkın esrar kullanımına karşı tutumlarını değerlendirmek amacı ile pek çok çalışma yapılıyor. Bunlardan biri 2017 yılında Amerika’da Yahoo News ve Marist College tarafından gerçekleştirildi. Bu makalede araştırmanın ilginç detayları özetlenmiştir. Ancak daha detaylı bilgi için kaynaklar bölümünde yer alan araştırma metnini okuyabilirsiniz.

1. Amerika’da 55 milyon yetişkin esrar tüketiyor!

Araştırmaya göre;

  • Amerikalı yetişkinlerin yarısından çoğu hayatında en az bir defa esrar denemiş,
  • Yaklaşık 55 milyon kişi ankete katıldığı sırada esrar içiyor musunuz sorusuna olumlu yanıt vermiş
  • 35 milyon kişinin ise “düzenli içici” olarak kabul edilebileceği görülmüştür.

Bu rakamlar önceki araştırmanın verilerinden oldukça yüksek çıkmıştır ancak bunda iki nedenin etkili olduğu düşünülmektedir. Daha önce yapılan araştırmada veriler yüz yüze yapılan görüşmelerle toplanmışken bu araştırmada görüşmeler telefonla gerçekleştirilmiştir. Bir diğer faktör ise Amerika’daki esrarın yasal kabul edildiği eyaletlerin sayısının artması olarak görülmektedir. Çünkü bu durum itirafı kolaylaştırmıştır. Ancak yine de itiraf edememiş ve esrar içtiğini gizlemiş katılımcılar olabilir. Öte yandan ne olursa olsun sigara içen sayısının 59 milyon kişi olduğu Amerika’da, 55 milyon kişinin esrar içtiğini itiraf etmesi son derece ilginçtir.

2. Eğlence amaçlı kullanımın legalleşmesi

Vatandaşların esrarın legalleşmesi konusundaki görüşlerini araştıran önceki çalışmalarda halkın yaklaşık %60’nın legalleşme yanlısı olduğu yönünde bir sonuç alınmıştır. Ancak bu araştırmalarda katılımcılara legalleşmeyi destekliyor musunuz sorusu iki farklı şekilde sorulmuştur. Eğlence amaçlı kullanımı destekliyor musunuz sorusuna olumlu yanıt verenler %47 iken, olumsuz yanıt verenler %49 olmuştur. Tıbbi kullanımın legalleşmesini destekliyor musunuz diye sorulduğunda katılımcıların %83’ü olumlu yanıt vermiştir.

 

3. Legalleşme desteği konusunda deneyen-denemeyen farkı

En azından bir defa esrar denemiş olan katılımcıların büyük çoğunluğu esrarın yasallaşması gerektiğini düşünüyor. Kuşkusuz bu gayet tahmin edilebilir bir sonuç. Zira insanlar bilmedikleri konulara daha temkinli yaklaşma eğilimi gösterirler. Ancak bu veri ilginç bir çıkarımda bulunmamıza yardımcı olabilir. Bu da yasallaşmanın yaygınlaşması ile deneyenlerin oranının yükseleceğidir. Deneyenlerin oranı yükseldikçe yasallaşma destekçilerinin oranı yükselecek bu da kuşkusuz yasallaşma sürecini etkileyecektir.

Araştırmaya katılan kişilere; bir doktorun, bir din adamının, bir sporcunun veya sevdiği ünlü bir kişinin hatta çocuğunun bir öğretmeninin esrar içtiğini öğrenirseniz bu kişi ile ilgili görüşleriniz nasıl değişir diye sorulduğunda büyük bir çoğunluk bu bilginin hiçbir fark yaratmayacağını ifade etmiştir. Ancak öte yandan Amerikalılar %79 gibi yüksek bir oranda anne babaların çocuklarının önünde esrar tüketmelerinin yanlış olduğunu ifade etmiştir.

4. Esrar tüketimi sosyal olarak kabul edilebilir bir davranış mı?

Yasallaşmayı desteklesin ya da desteklemesin esrarın sosyal olarak kabul edilebilir ve kabul edilemez bir şey olduğunu düşünen Amerikalıların oranı birbirine son derece yakın. Kabul edilebilir bulanlar %56 iken kabul edilemez bulanlar %42! Ancak soru kullanan ve kullanmayan farkı gözetilerek değerlendirildiğinde, oran birbirinden uzaklaşıyor. Esrar kullanan kişilerin %73’ü esrar tüketimini sosyal olarak kabul edilebilir bulduğunu söylemesine karşın kullanmayanların sadece %37’sinin aynı görüşte olduğu görülmüştür.

5. Ne kadar zararlı bulunuyor?

Amerikalıların %72’si düzenli alkol tüketiminin düzenli esrar tüketiminden daha zararlı olduğunu düşünürken %20’si tam tersini düşünüyor. Sigara söz konusu olduğunda oran %76’ya %18; ağrı kesicilerde ise %67’ye %20’dir. Bu verilerin kişilerin görüşleri olduğunu, üstelik alkolün daha zararlı bulduğunu söyleyen kişinin esrarın zararlı olmadığını söylemediğinin altını çizmek isteriz.

6. Esrarın illegal olması kullanmak isteyeni pek fazla etkilemiyor!

Esrar kullanmayanlara, neden kullanmadıkları sorulduğunda esrarın illegal olmasını gerekçe olarak gösterenlerin oranı %27 olmuştur. Kullanmayan kişilere ülkenizde esrar legal olsa kullanır mısınız diye sorulduğunda %72’si “hayır” yanıtını vermiştir.

7. Kullanıcıların yaş dağılımı

Amerika’daki esrar kullanıcılarının %52’sini 40 yaşından genç olanlar oluşturuyor. Kullanıcıların büyük çoğunluğu yıllık geliri 50 bin doların altında, üniversite diplomasına sahip olmayan erkeklerden oluşmaktadır.

Yaşla ilgili ilginç bir veri de şöyle; gençlerin %25’i esrar kullanma alışkanlığı konusunda kendisini suçlu hissettiğini ifade ederken 40 yaşının üzerindeki kullanıcılarda pişmanlık hissedenlerin oranı sadece %17.

8. Eğlenme amacıyla kullandığını ifade edenlerin oranı tahmin edilenden az!

Kullanıcıların çoğunluğu esrarı bir eğlence unsuru olmaktan ziyade yaşamlarında bir gereksinime karşılık verdiği için kullandığını bildirmiştir.

9. Nerede muhafaza ediliyor?

10 esrar kullanıcısından 4’ü esrarını nerede sakladığını başkalarına söylemiyor. En popüler zula şifonyer, bunu aldatmacalı yerler izliyor, mesela kitap arası, teneke kutu vb. Kullanıcıların %3’ü zulasını arabasında sakladığını söylemiştir.

10. Esrar kullanıcılarının yarısından çoğu anne baba!

Marist’e göre, esrar kullanan yetişkinlerin yüzde 54’ü ebeveyn. Bu ebeveynlerin çoğunluğunun (16 milyonu) çocuğu 18 yaşın altında. Esrarın yasallaşmasına karşı olanların en çok üzerinde durdukları konu yasallaşması durumunda çocukların yetişkinlerin esrar kullanmalarına şahit olma oranlarının artacak olmasıdır. Öte yandan 18 yaşından daha küçük yaştaki esrar kullanıcılarının %94’ü anne babalarını esrar tüketimine şahit olmamış çocuklar oluşturmaktadır.

11. Genellikle esrarı kiminle içersiniz sorusuna verilen yanıtlar ise şöyledir:

Amerika’daki çoğu kullanıcı esrar içtiğini ailesinden ve arkadaşlarından gizlemiyor. Kullanıcıların %95’i yakın arkadaşlarına, %72’si anne babalarına %60’ı çocuklarına esrar kullandığını söylemekten çekinmediğini ifade etmiştir.

Kaynaklar:

Benzer Kanıtlar