2014 yılında Emory Üniversitesi, 3.000 evli çifti kapsayan bir çalışma gerçekleştirdi. Çalışmanın bulgularına göre, düğünlerine çok para harcayan(20 bin dolar ve üstü) çiftlerin, az para (5-10 bin $) harcayan çiftlere göre boşanma ihtimali %46 daha fazla!

Veri bilimcisi Randal Olson’un, Emory Üniversitesi’nde, Andrew Francis ve Hugo Mialon tarafından 3.000 evli çift üzerinde gerçekleştirilen çalışmanın verilerini yorumladığı raporunda, boşanmaya neden olan faktörleri saptadı. Analize göre, gelir, dini görevleri yerine getirme konusunda sahip olunan tutum, eşlerin birbirlerini çekici bulmalarına verdikleri önem, düğüne katılan kişi sayısı ve diğer başka ölçütlerle boşanma ihtimali arasındaki ilişkileri değerlendirildi.

Araştırmanın bulguları, çiftlere ilişkilerinin uzun ömürlü olması için bazı ipuçları da sunuyor: Örneğin; pırlanta yüzük üreticileri tarafından sıklıkla kullanılan “sonsuza kadar” ibaresinin gerçeğin tam tersini yansıttığı ortaya çıktı. Zira nişan yüzüğüne 2-4 bin USD harcanması, çiftlerin boşanma ihtimalini dikkat çekici şekilde artırıyor.

Evlilik teklifi öncesi ilişki süresi;

Evlilik teklifi öncesi ilişki süresi, 3 yıl ve/veya daha uzunsa, 1 yıl ve daha kısa bir süre birlikte olmuş çiftlere göre boşanma ihtimali %39 geriliyor.

Yıllık toplam hane geliri;

Toplam yıllık hane geliri, 125 bin dolardan daha fazla olan çiftlerin boşanma riski 0-25 bin dolar aralığında olanların yarısı kadar!

Eşin dış görünüşüne veya servetine verilen önem;

Eşinin dış görünüşünü önemsediklerini söyleyen erkeklerin boşanma ihtimali, önemsemediğini söyleyen erkeklerden % 50 daha fazla, eşinin servetini önemsediğini söyleyen kadınların boşanma ihtimali, önemsemediğini söyleyen kadınlara göre %60 daha yüksek!

 

Düğünün büyüklüğü;

Kalabalık bir düğünle dünya evine girenlerin boşanma riski çok daha düşük!

Kaynaklar:

Benzer Kanıtlar