Avrupa’da, “Erdstall” adı verilen  2.000’den fazla, insan yapımı tünel bulunuyor. Üstelik uzun yıllardır üzerilerinde yapılan çalışmalara rağmen, henüz kimler tarafından ve ne amaçla yapıldığı bilinmiyor.

Sayısı binleri aşan, Avrupa’nın bir çok ülkesinde bulunan gizemli tünellerin büyük bir bölümü Bavyera’da(yaklaşık 700) ve Avusturya’da (yaklaşık 500) bulunuyor. Terim olarak “erdstall”, Almanca maden tüneli anlamına gelir. Ancak maden tüneli ismi birçok insan yapımı yer altı tüneli için kullanılmaktadır.

Genel Yapısı

Dünyada sayısız tünel sistemi vardır. Ancak erdstall tünellerinin bu sistemler içinde ayırt edici özellikleri var. Bu tünellerin son derece dar, oval ve duvarlarının pürüzsüz yapıda olduklarını söyleyebiliriz. Bazı erstall tünellerinin sonunda banklar bulunur. Bu karanlık yerlerde, kimler, niçin oturdular, merak etmemek elde değil.

Dar Geçitler

Bu dar tünellerin içinde, daha alçak ve daha yüksek tünellere geçmek için kullanıldığı tahmin edilen geçiş noktaları vardır. Erdstall tünellerinin bir girişi ve bir çıkışı vardır. Bu özelliği, hava akımını neredeyse imkansız hale getirir.

Gizem ve Spekülasyonlar

Bu tünellerin ortak özelliklerinin arasında en öne çıkanı, gizemleridir. Orta çağ’da yapılmış olmalarına rağmen, arkeolojik bulguların yetersizliği yapılış tarihini kesin olarak belirlemeyi güçleştirmektedir. Bununla birlikte hiçbir tarihi belgede bu tüneller ile ilgili bir bilgi yer almamaktadır.

Garip görünüşleri, büyüklükleri ve insan eliyle yapılmış olmaları vb. özellikleri tüneller hakkında birçok spekülasyona neden olmaktadır. 2011 yılında Der Spiegel’de yayınlanan bir makalede, tünellerin depolama amacı ile kullanılmış olabileceğinden söz edilmesine karşın, dar geçiş alanlarının bu ihtimalin pek de güçlü olmadığını düşündürmektedir.

Bir diğer popüler açıklama, konu ile ilgili araştırmalar yapan Josef Weichenberger’a ait: Ona göre bu tüneller, yağmacı kabilelerin ve orduların geçişleri sırasında, çiftçilerin saklanması amacı ile inşa edilmiştir. Weichenberger’a göre katlar arasındaki dar geçitlerin yapılma nedeni de oksijenin tükenmesini önlemektir.

Tünellerin korunma amacı ile yapılmış olması, sadece tünellerin klostrofibik olmaları nedeni ile sorunlu değildir. Aynı zamanda hava akımının yetersizliği, burada uzun süre saklanmaya çalışan kişi için sığınağı, mezara çevirebilir. Geçici bir barınak olarak bile, tek giriş ve tek çıkışı olması, tünelleri tehlikeli kılsa da, sığınak olarak kullanılmış olmaları imkansız değildir.

Weichenberger, tünellerin manevi bir amaçla yapıldığını reddetse de Der Spiegel, tünellerin ölmüş insanların ruhları için yapılmış istasyonlar veya şeytan ve karanlık ruhların gizlenme yerleri olarak inşa edilebilmiş olabileceğinden söz eder. Avusturya’da halk arasında tünellerin cinler tarafından yapıldığına dair öyküler anlatılmaktadır.

Bu iddianın tam aksi yönünde de bir iddia vardır: Dar geçitlerin, bir çeşit sembolik yeniden doğuş kanalı olduğu iddiası. Dar geçitlerin, hastaların hastalıklarından kurtulması için gerçekleştirilen yeniden doğuş seremonisinde kullanıldığı ortaya atılmıştır. Bu dar geçitler aşırı dar olmaları nedeni ile halka kapalıdır ancak Avusturya Perg’te bulunan tünellerde, bu dar geçitler ziyaretçiler tarafından görülebilmektedir.

Erdstall Araştırmaları Çalışma Grubu

Erdstall Araştırmaları Çalışma Grubu olarak bilinen araştırmacılar, erdstall’ın sırrını aramaya devam ediyor. Her yıl gerçekleştirilen toplantılarda elde edilen yeni bulgular paylaşılıyor ve yeni bulguların ışığında tünellerin ne amaçla inşa edilmiş olabileceğine dair yeni teoriler üretiliyor.

Kaynaklar:

Benzer Kanıtlar